Skip to main content
Login | Suomeksi | På svenska | In English

Effect of GPS on understanding relationship between mobile map and environment : a field experiment

Show full item record

Title: Effect of GPS on understanding relationship between mobile map and environment : a field experiment
Author(s): Kässi, Juho
Contributor: University of Helsinki, Faculty of Behavioural Sciences, Institute of Behavioural Sciences
Discipline: Cognitive science
Language: English
Acceptance year: 2011
Abstract:
Objectives: GPS technology enables the visualisation of a map reader's location on a mobile map. Earlier research on the cognitive aspects of map reading identified that searching for map-environment points is an essential element for the process of determining one's location on a mobile map. Map-environment points refer to objects that are visualized on the map and are recognizable in the environment. However, because the GPS usually adds only one point to the map that has a relation to the environment, it does not provide a sufficient amount of information for self-location. The aim of the present thesis was to assess the effect of GPS on the cognitive processes involved in determining one's location on a map. Methods: The effect of GPS on self-location was studied in a field experiment. The subjects were shown a target on a mobile map, and they were asked to point in the direction of the target. In order for the map reader to be able to deduce the direction of the target, he/she has to locate himself/herself on the map. During the pointing tasks, the subjects were asked to think aloud. The data from the experiment were used to analyze the effect of the GPS on the time needed to perform the task. The subjects verbal data was used to assess the effect of the GPS on the number of landmark concepts mentioned during a task (landmark concepts are words referring to objects that can be recognized both on the map and in the environment). Results and conclusions: The results from the experiment indicate that the GPS reduces the time needed to locate oneself on a map. The analysis of the verbal data revealed that the GPS reduces the number of landmark concepts in the protocols. The findings suggest that the GPS guides the subject's search for the map-environment points and narrows the area on the map that must be searched for self-location.
Tavoitteet: GPS-teknologia mahdollistaa kartanlukijan sijainnin esittämisen mobiilikartan ruudulla. Kartanlukemista koskevien psykologisten teorioiden mukaan oman sijainnin määrittäminen kartalla edellyttää, että kartanlukija pystyy yhdistämään vähintään kaksi kartalla esitettyä kohdetta vastaaviin ympäristön objekteihin. Kuitenkin GPS-teknologian avulla esitetään yleensä vain yksi piste kartalla, joten GPS ei yksinään tarjoa kartan käyttäjällä riittävästi informaatiota oman sijainnin määrittämiseen. Tässä tutkimuksessa tarkasteltiin, miten kartanlukijat pystyvät hyödyntämään GPS:n tarjoamaa lisäinformaatioita ja miten GPS vaikuttaa oman sijainnin määrittämiseen kartalla. Menetelmät: GPS-teknologian vaikutusta itsensä paikallistamiseen tutkittiin kenttäkokeessa. Koehenkilöille esitettiin mobiilikartan ruudulla kohde, ja heitä pyydettiin osoittamaan suunta kohteeseen. Suunnanosoitustehtävän suorittaminen edellyttää, että kartanlukija määrittää oman sijaintinsa kartalla. Vasta tämän jälkeen kartanlukija voi päätellä suunnan kohteeseen. Tehtävän suorittamisen aikana koehenkilöiden piti ajatella ääneen. Kokeessa kerätyn aineiston avulla selvitettiin, miten GPS vaikuttaa oman sijainnin määrittämiseen tarvittavaan aikaan. Koehenkilöiden tuottamien verbaalisten protokollien avulla tarkasteltiin GPS:n vaikutusta maamerkkisanojen esiintymiseen. Tulokset ja johtopäätökset: Tulokset viittaavat siihen, että GPS-toiminto nopeuttaa oman sijainnin määrittämistä kartalla ja aiheuttaa laadullisia eroja kartanlukijan ongelmanratkaisuprosesseihin. Koehenkilöiden tuottamien verbaalisten protokollien analyysi osoitti, että GPS-toiminto vähentää maamerkkisanojen esiintymistä. Tulokset viittaavat siihen, että GPS vaikuttaa tapaan, jolla koehenkilöt etsivät kartalta ja ympäristöstä tunnistettavia objekteja, ja kaventaa kartan aluetta, jolta etsitään itsensä paikallistamisen kannalta oleellisia symboleja.
Keyword(s): cartography human-computer interaction mobile technology ubiquitous technology usability


Files in this item

Files Size Format View
effectof.pdf 592.2Kb PDF

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record