Skip to main content
Login | Suomeksi | På svenska | In English

Osallistuminen ja läpinäkyvyys kuntatasolla : tapaustutkimus Nicaraguasta

Show full item record

Title: Osallistuminen ja läpinäkyvyys kuntatasolla : tapaustutkimus Nicaraguasta
Author(s): Suihkonen, Tuija
Contributor: University of Helsinki, Faculty of Science, Department of Geography
Language: Finnish
Acceptance year: 2009
Abstract:
In this Master's thesis I go through the principals of the good governance. I apply these principals to the Nicaraguan context and especially in two rural municipalities in Chontales department. I clarify the development of the space of participation in Nicaraguan municipal level. I start my examination from the period when Somoza dictatorship ended and first open elections were held, and I end it to the municipal eleccions held in November 2008. These elections were robbed in 33 municipalities and because of this there started a crisis in Nicaragua and among the actors of development cooperation. As a methods of research I use two types of interview in the thesis, the interviews for the citizens and interviews for the experts. These interviews answer to my questions of the methods of participation. I also review the level of the trust of a citizen to an authority by asking if s/he voted in the municipal eleccions in November 2008. Furthermore, I define the work of municipal government in the point of view of the citizen. I also find out if a citizen wants to take more part in the decision making in her/his municipal. I have classified the types of citizens by the interviews I made. Due to this classification I explain how many people actually have opportunity to participate the dialogue of the municipal decision making and how many can follow the activity of the municipal governance. The result is that after the elections in November 2008 only one typed group can freely take part in the dialogue. This does not apply the principals of good governance, especially in subterms of participation and transparency. The incidents after the municipal elections have affected strongly on the co-operation of Finland and Nicaragua. Because of the fault of the elections Finland like the other co-operative countries brought down the directly paid budget support. This has caused a great economical crisis in Nicaragua which the covering will take a long time. The Master's thesis is a case study of two rural municipalities called Santo Tómas and Villa Sandino. Santo Tómas has a sandinista municipal government which is not legitimate. In Villa Sandino the government is liberal and legitimate.
Tässä pro gradu -tutkielmassa on kartoitettu hyvän hallinnan periaatteita ja niiden liittymistä Nicaraguan maakontekstiin. Työssä selvitetty osallistumisen tilan kehitystä Nicaraguan historiasta alkaen Somozan diktatuurin päättymisestä aina vuoteen 2008 marraskuuhun asti, jolloin Nicaraguassa käydyt kunnallisvaalit päättyivät katastrofaalisesti tulosten varastamiseen. Kunnallisvaalit aloittivat Nicaraguassa kriisin aikakauden, jonka tulevaisuuden asetelmia selvitetään tässä opinnäytteessä. Tutkielmassa on käytetty metodina kahdenlaista tutkimushaastattelun muotoa: puolistrukturoitua lomakehaastattelua ja teemahaastattelua. Lomakehaastatteluiden pohjalta vastataan varsinaisiin tutkimuskysymyksiin, joissa kysytään mitkä ovat vaikuttamisen keinot kansalaisten mielestä, luottaako kansalainen kunnallishallintoon ja äänestikö hän kunnallisvaaleissa 2008. Lisäksi tutkielmassa vastataan kysymykseen, miten kansalainen näkee kunnallishallinnon työn ja mikä on hänen mielestään tärkein päätöksenteon taso. Näiden lisäksi opinnäytteessä keskustellaan, haluaako kansalainen ottaa enemmän vastuuta omalla asuinpaikkakunnallaan. Kuntahaastatteluiden pohjalta tehty vastaajatyypittely auttaa kertomaan kuinka suurella osalla loppujen lopuksi on mahdollisuus osallistua kuntatason päätöksentekoon ja seurata vapaasti sen toimintaa. Vuoden 2008 kunnallisvaalien jälkeen vain yksi vastaajaryhmä voi vapaasti osallistua kuntatason toimintaan. Tämä rikkoo hyvän hallinnan periaatteita, rityisesti osallistumisen ja läpinäkyvyyden osalta. Kunnallisvaalit ja sen jälkeiset tapahtumat ovat vaikuttaneet huomattavasti myös Suomen ja Nicaraguan kehitysyhteistyöhön, sillä vaalien epärehellisyyden perusteella Suomi veti suoran budjettitukensa pois Nicaraguan valtionbudjetista. Näin toimi myös suurin osa yhteistyömaista, mikä aiheutti Nicaraguassa taloudellisen kriisin, josta elpyminen kestää kauan.


Files in this item

Files Size Format View
osallist.pdf 2.286Mb PDF

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record