Skip to main content
Login | Suomeksi | På svenska | In English

Wave vertaisverkossa

Show full item record

Title: Wave vertaisverkossa
Author(s): Kankaanniemi, Marko
Contributor: University of Helsinki, Faculty of Science, Department of Computer Science
Language: Finnish
Acceptance year: 2011
Abstract:
Google Wave is a real-time communication and collaboration system introduced in 2009. The Wave system allows multiple users to view and modify hosted conversations called waves simultaneously. A wave conversation consists of a tree-like structure of messages. The messages can contain rich text, images and other attachments. Concurrency control is handled using a technique called operational transformation. It enables users to modify a wave simultaneously without acquiring any locks. Google has released Wave protocol descriptions and other technical documentation about the implementation of Wave. Google has also released a large portion of Wave source code under an open source license. Google ended the development of Google Wave in the late 2010 but the development of Wave is continued by the Apache Software Foundation. The open source version of Wave is called Wave in a Box. Wave in a Box contains the implementations of a web-based client and a Wave server. Wave is based on a federated client-server architecture. Although the Wave client is connected only to the user's own Wave service provider, the user can still communicate with users of other service providers. Wave servers are connected to each other and communicate with each other transparently to the user. In this sense the Wave architecture resembles email architecture. In this thesis we present the design for a new peer-to-peer-based Wave system called P2P-Wave. P2P-Wave was designed to be much like the original Wave. Operational transformation is used in both systems and the same functionality is available to the user in both systems. However, the systems are very different with respect to network communication. P2P-Wave has no centralized servers; all communication happens between users' own computers through the Pastry routing system. P2P-Wave also uses the Scribe multicast system and the distributed file system Past.
Google Wave on vuonna 2009 esitelty tosiaikainen kommunikaatio- ja kollaboraatiojärjestelmä. Wave-järjestelmä tarjoaa usealle käyttäjälle samanaikaisesti mahdollisuuden katsella ja muokata isännöityjä keskusteluja, joita kutsutaan waveiksi. Wave-keskustelu koostuu puumaisesti viesteistä, jotka voivat sisältää muotoiltua tekstiä, kuvia ja muita liitetiedostoja. Samanaikaisuuden hallintaan käytetään operaatiomuunnosta (operational transformation), joten käyttäjät voivat muokata wavea samanaikaisesti ilman lukituksia. Google on julkaissut Waven protokollakuvaukset ja muuta dokumentaatiota järjestelmän teknisestä toteutuksesta. Lisäksi se on julkaissut suuren osan Waven lähdekoodista avoimella lisenssillä. Google luopui varsinaisen Google Wave -palvelun kehityksestä vuoden 2010 lopussa, mutta Waven kehitystä jatkaa Apache-säätiö avoimen lähdekoodin Wave in a Box -sovelluksen muodossa. Wave in a Box sisältää web-pohjaisen asiakasohjelman sekä Wave-palvelimen toteutuksen. Wave perustuu federoituun asiakas—palvelin-arkkitehtuuriin. Asiakasohjelma on yhteydessä ainoastaan käyttäjän oman palveluntarjoajan palvelimeen, mutta käyttäjä voi silti kommunikoida myös muiden palveluntarjoajien käyttäjien kanssa. Palvelimet ovat käyttäjälle läpinäkyvästi yhteydessä toisiinsa ja siirtävät waveihin liittyvää tietoa keskenään. Waven arkkitehtuuri muistuttaa tältä osin sähköpostin arkkitehtuuria. Tutkielmassa esitellään suunnitelma uudesta vertaisverkkopohjaisesta Wave-järjestelmästä nimeltä P2P-Wave. P2P-Wave on suunniteltu vastaamaan suurelta osin perinteistä Wavea. Molemmissa järjestelmissä käytetään operaatiomuunnosta, ja käyttäjälle on molemmissa tarjolla samat toiminnot. Verkkokommunikaation osalta järjestelmät ovat kuitenkin hyvin erilaisia. P2P-Wavessa ei ole lainkaan keskitettyjä palvelimia, vaan kaikki kommunikaatio tapahtuu suoraan käyttäjien omien tietokoneiden välillä Pastry-reititysjärjestelmän kautta. P2P-Wave hyödyntää lisäksi Pastryn päällä toimivaa monilähetysjärjestelmää Scribeä sekä hajautettua tiedostojärjestelmää Pastia.


Files in this item

Files Size Format View
wavevert.pdf 1.461Mb PDF

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record