Skip to main content
Login | Suomeksi | På svenska | In English

Browsing by Author "Äyräs, Outi"

Sort by: Order: Results:

  • Vuorenlehto, Leena; Hinnelä, Kaisa; Äyräs, Outi; Ulander, Veli-Matti; Louhiala, Pekka; Kaijomaa, Marja (2019)
    Sikiöseulonta on Suomessa osa kuntien tarjoamaa julkista terveydenhuoltoa. Seulontoja ohjaa Valtioneuvoston asettama seulonta-asetus. Osallistuminen on ilmaista ja vapaaehtoista. Tavoitteena on löytää rakenteellisia ja kromosomaalisia poikkeavuuksia ensimmäisen ja toisen raskauskolmanneksen aikana. Alkuraskauden aikana naisille annetaan sekä kirjallista että suullista tietoa seulonnan tavoitteista, rajoitteista ja menetelmistä, minkä jälkeen heidän tulee tehdä itsenäinen, tietoon pohjautuva päätös osallistumisestaan. Useat tutkimukset ovat kuitenkin osoittaneet, että seulontoihin osallistuvat naiset ovat tyytymättömiä terveydenhuollosta saaneensa tiedon määrään ja selkeyteen. Selvitimme tutkimuksessamme Helsingin alueella seulontoihin osallistuneiden naisten tyytyväisyyttä tiedonantoon ja tietämystä seulonnoista. Tutkimusaineisto kerättiin kyselykaavakkeilla, joita tarjottiin jokaiselle Helsingin yliopistollisessa keskussairaalassa seulontaan osallistuneelle. Kyselyyn vastaaminen oli vapaaehtoista. Tutkimuksessa huomioitiin vastaukset kaavakkeissa, jotka oli täytetty heti seulontapositiivisen löydöksen kuulemisen jälkeen ja jatkotutkimusten aikana. Kyselyyn vastasi 168 naista. Tuloksemme osoittavat, että Naistenklinikalla saatu tiedonanto koettiin merkittävästi aiempien seulontavastaanottojen neuvontaa selkeämmäksi ja perusteellisemmaksi. Valtaosa naisista (73%) olivat jatkotutkimuksia edeltävästi huolissaan, mutta alle puolet vastaajista (47,4%) olivat miettineet arvojaan tutkimuksia edeltävästi. Puolet (53,2%) uskoivat raskautta koskevan huolestuneisuutensa jatkuvan, vaikka jatkotutkimuksien tulos osoittautuisi normaaliksi. Suurin osa (82,4%) naisista olivat tietoisia jatkotutkimusten vapaaehtoisuudesta ja tyytyväisiä päätökseensä osallistua (86%). Seulontapositiivisen tuloksen saamisen jälkeen naisille jää siis epätietoinen olo, johon liittyy ahdistuneisuutta ja hämmennystä. Tämän olotilan välttämiseksi tarvitaankin korkealaatuista neuvontaa heti ensimmäiseltä vastaanottokäynniltä lähtien. Vanhempien oikeanlainen, riittävän kattava neuvonta on myös tärkeää, jotta sikiöseulonnoissa oleellisen tietoon pohjautuvan päätöksen tekeminen on mahdollista.