Skip to main content
Login | Suomeksi | På svenska | In English

Browsing by Author "Österlund, Patrik"

Sort by: Order: Results:

  • Österlund, Patrik (2020)
    Bakgrund: Endarterektomi för patienter med karotisstenos (CEA) är ett ingrepp som används för att förebygga återfall av stroke som anses vara sannolikt orsakat av karotiskärlens ateroskleros. CEA förbättrar prognosen åtminstone hos symptomgivande patienter med karotisstenos, medan hos patienter med icke-symptomgivande stenos är nyttan oklarare och speciellt dessa individer skulle gynnas av bättre patientselektion. Metoder: En systematisk litteraturöversikt utfördes för att klargöra den nuvarande situationen angående blodbaserade biomarkörer för symptomgivande karotisstenos. En tvärsnittsstudie utfördes för att undersöka om symptomgivande karotisstenos associerar med flera redan kända hjärt- och kärlsjukdomsbiomarkörer. Biomarkörsanalysen utfördes med hjälp av en antikropp-baserad analysteknik, som kan upptäcka flera olika analyter samtidigt, med patientmaterialet från HeCES-1-projektet. Resultat: I litteraturöversikten genomgicks 19361 publikationer, av vilka 84 accepterades till översikten. 81 var tvärsnitts- eller fall-kontrollstudier och 3 var prospektiva studier. I vår egen analys visade FS (Follistatin), DECR1 (2,4-dienoyl-CoA), ARP (Agouti-related protein), samt LEP (Leptin) signifikant skillnad bland symptomgivande och icke-symptomgivande patienter, men skillnaderna kvarblev inte signifikanta efter korrigering för multipla jämförelser. Diskussion: De mesta studierna i litteraturöversikten hade små patientmängder och en studiedesign med ökad biasrisk. Prokoagulativa trombosyters relativa mängd och CagA-positivitet hade riskbedömningsnytta i de prospektiva studierna. En blodbaserad biomarkör som är passande för klinisk användning har inte ännu hittats. I vår analys hittades inte heller en passlig biomarkör för bättre patientselektion för operativ vård av karotisstenos.