Skip to main content
Login | Suomeksi | På svenska | In English

Browsing by Author "Östman, Robert"

Sort by: Order: Results:

  • Östman, Robert (2019)
    Ornitin dekarboxylas antizym-inhibitorer (AZIN) är protein som reglerar polyaminsyntesen. Två AZIN proteiner är kända hos människan (AZIN1/AZIN2). Polyaminer fungerar på flera olika sätt vid cellens proliferation, vilket har lett till stort intresse för deras roll inom neoplastiska förändringar. AZIN1 har betydelse för cellens proliferation, medan AZIN2 har visats ha en större roll vid cellulär vesikeltransport. AZIN2 har ett högt uttryck i sekretoriska celler, bland annat i broskvävnad. Studiens målsättning är att undersöka AZIN2 uttrycket i benigna och maligna neoplasier av brosk. Syftet är att utreda huruvida uttrycket av AZIN2 varierar mellan olika graderna av malignitet. Ifall betydande skillnad finns kunde detta komma till användning vid graderingen av neoplasier för bedömningen av malignitet. Uttrycket av AZIN2 undersöktes med immunohistokemiska färgningar av preparat insamlade från patienter som blivit opererade för kondrom eller kondrosarkom. Studien visar att uttrycket av AZIN2 sjunker vid stigande grad av malignitet (p=0.039). Den visar också att expressionen signifikant sjunker om tumören klassats som benign/lågmalign/högmalign (p=0,016) eller lågmalign/högmalign (p=0,004). Resultaten visar att tumörens uttryck av AZIN2 sjunker vid stigande grad av malignitet. De bekräftar även tidigare fynd av AZIN2:s roll för vesikel transport i cellen.