Skip to main content
Login | Suomeksi | På svenska | In English

Browsing by Author "Aallonen, Riina"

Sort by: Order: Results:

  • Aallonen, Riina (2022)
    Tämän syventävän tutkielman tarkoituksena oli tehdä kirjallisuuskatsaus karieksen hallintaan käytetyistä menetelmistä aikuisilla hammaslääkärin vastaanotolla sekä selvittää, onko näiden menetelmien käytön hyödyistä näyttöä aikuisilla. Aineistoksi valittiin artikkeleita PubMed -tietokannasta. Hakusanoina käytettiin seuraavia: dental caries, caries risk assessment, caries prevention, caries management ja adults. Materiaaleina toimivat lisäksi Karies (hallinta) Käypä hoito -suositus, 2020 sekä oppikirja Caries Management – Science and Clinical Practice, 2013. Karies on yleinen biofilmivälitteinen sairaus, joka aiheuttaa hampaan kovakudosten vaurioita. Suomessa todetaan joka viidennellä yli 30-vuotiaalla ainakin yksi karieksen vuoksi hoitoa vaativa hammas. Karieksen hallitsemiseksi täytyisi määrittää potilaan kariesriski haastattelun ja kliinisen tutkimuksen yhteydessä ilmenevien kariesta aiheuttavien tekijöiden perusteella. Karieksen hallinnassa tulee kiinnittää huomiota yksilöllisesti reikiintymistä aiheuttaviin syihin ja määrittää yksilöllinen hoitoväli ja -suunnitelma potilaan kariesriski huomioiden. Huomiota tulee kiinnittää myös potilaan omahoitoon, mutta tämä jätetään tämän katsauksen ulkopuolelle. Vastaanotoilla käytettäviä karieksen ehkäisymenetelmiä ovat erilaiset fluorikäsittelyt, molaarien ja premolaarien pinnoitukset sekä uudempana menetelmänä resiini-infiltraatio. Kirjallisuuden mukaan vastaanotoilla tehdyistä fluorikäsittelyistä sekä pinnoitteiden ja approksimaalisen resiini-infiltraation käytöstä on todettu olevan hyötyä karieksen hallinnassa myös aikuisilla. Klooriheksidiinin rutiinin käytön ei katsota olevan toimivaa karieksen ehkäisyssä tai pysäytyshoidossa.