Skip to main content
Login | Suomeksi | På svenska | In English

Browsing by Author "Aarni, Anna"

Sort by: Order: Results:

  • Aarni, Anna (2017)
    Tutkielmassa selvitettiin Meilahden sairaalassa gastroenterologian osastolla vuosina 2013-2014 hoidettujen potilaiden hoitomenetelmät ja –tulokset. Lisäksi vertailtiin siklosporiinin ja infliksimabin käyttöä potilaiden hoidossa ja tarkasteltiin, kuinka monelle potilaalle jouduttiin tekemään kolektomia. Potilaita seurattiin vuosi sairaalahoidon jälkeen ja leikkaushoidon osalta 31.5.2016 asti. Osastolla hoidettiin kahden vuoden aikana 63 potilasta, joilla oli yhteensä 82 osastojaksoa. 12 potilaalla oli seurannan aikana useampi osastojakso. Suurimmalla osalla osastojaksoista potilaat saivat lääkityksenä suonensisäistä kortikosterodia (67%). Siklosporiinia annettiin 21% ja infliksimabia 13% osastojaksoista. 23% ei saanut suonensisäistä sterodia, siklosporiinia tai infliksimabia osastojaksolla. Siklosporiinille ja infliksimabille saatiin vaste suurin piirtein yhtä monella potilaalla ja relapsin sai suurin piirtein yhtä moni potilas. Siklosporiini ja infliksimabi vaikuttivat tässä tutkielmassa yhtä tehokkailta, mutta lääkkeitä ei voi suoraan vertailla, koska lääkkeitä annettiin erilaisille potilasryhmille. Siklosporiinia saaneista potilaista jopa 44% sai myöhemmin seurannan aikana infliksimabia. Kolektomia tehtiin 19% osastohoidossa olleista potilaista. Kolektomioista 8% tehtiin samalla osastojaksolla. Luku on kirjallisuuteen verrattuna matala. Suurelle osalle potilaista (92%) oli ennen kolektomiaa kokeiltu siklosporiinia, infliksimabia tai muuta biologista lääkettä ja puolet kolektomiaan päätyneista potilaista oli sairaalahoidossa seurannan aikana useammin kuin kerran.