Skip to main content
Login | Suomeksi | På svenska | In English

Browsing by Author "Arola, Johanna"

Sort by: Order: Results:

 • Kostiainen, Iiro; Hakaste, Liisa; Kejo, Pekka; Parviainen, Helka; Laine, Tiina; Löyttyniemi, Eliisa; Pennanen, Mirkka; Arola, Johanna; Haglund, Caj; Heiskanen, Ilkka; Schalin-Jäntti, Camilla (2019)
  Background: Adrenocortical carcinoma (ACC) is a rare endocrine carcinoma with poor 5-yr survival rates of <40%. According to the literature, ACC is rarely an incidental imaging finding. However, presentation, treatment and outcome may differ in modern series. Design and methods: We studied all patients (n=47, four children) from a single centre during years 2002 – 2018. We re-evaluated radiologic and histopathological findings and assessed treatments and outcome. We searched for possible TP53 gene defects and assessed nationwide incidence of ACC. Results: In adults, incidental radiologic finding led to diagnosis in 79% at median age of 61 yrs. ENSAT stage I, II, III and IV was 19%, 40%, 19% and 21%, respectively. Nonenhanced CT demonstrated > 20 Hounsfield Units (HU) for all tumours (median 34 (21-45)), median size 92 mm (20-196), Ki67 17% (1-40%), Weiss score 7 (4-9) and Helsinki score 24 (4-48). ACC was more often found in the left than the right adrenal (p< 0.05). One child had Beckwith-Wiedemann and one a TP53 mutation. In adults, the primary tumour was resected in 88% and 79% received adjuvant mitotane therapy. Median hospital stay was significantly shorter in the laparoscopic vs open surgery group (4 (3-7) vs 8 (5-38) days, respectively; p< 0.001). In 3/4 patients, prolonged remission of >5 to >10 years was achieved after repeated surgery of metastases. Overall 5-yr survival was 67%, and 96% vs 26% for ENSAT stage I-II vs III-IV (p< 0.0001). ENSAT stage and Ki67 predicted survival, type of surgery did not. Mitotane associated with better survival. Conclusions: Contemporary ACC predominantly presents as an incidental imaging finding, characterized by HU>20 on nonenhanced CT but variable tumour size (20-196 mm). Malignancy cannot be ruled out by small tumour size only. The 5-yr survival of 96% in ENSAT stage I-III compares favourably to previous studies
 • Pirhonen, Juho; Arola, Johanna; Sädevirta, Sanja; Luukkonen, Panu; Karppinen, Sanna-Mari; Pihlajaniemi, Taina; Isomäki, Antti; Hukkanen, Mika; Yki-Järvinen, Hannele; Ikonen, Elina (2016)
  Maksan rasvoittumisen ajatellaan joskus olevan vain metabolisen oireyhtymän hyvälaatuinen maksamanifestaatio, vaikka se johtaa, erityisesti maksan fibrotisoituessa, kasvaneeseen kardiovaskulaarikuolleisuuteen ja pahimmillaan maksasyöpään. Tästä kansanterveydellisesti merkittävästä roolista huolimatta rasvamaksa on alidiagnosoitu ja sen patogeneettiset mekanismit ovat huonosti ymmärrettyjä, molemmat osin hyvien diagnostisten työkalujen puutteesta johtuen. Päätimme selvittää uusien non-lineaaristen kuvantamismodaliteettien soveltuvuutta rasvamaksan varhaisessa diagnostiikassa. Selvitimme 32 lihavuusleikkauspotilaan maksakudoskoepalojen kudosarkkitehtuurin perinteisin kudosvärjäysmenetelmin ja vertasimme tuloksia samojen potilaiden non-lineaarisesti kuvannettuihin näytteisiin. Kuvansimme minimaalisesti käsitellyistä jääleikkeistä coherent anti-Stokes Raman scattering (CARS) ja second harmonic generation (SHG) signaalit, joita hyödyntäen arvioimme näytteiden rasva- ja kollageenipitoisuuden. Kehitimme myös kuva-analytiikka-algoritmin, joka mahdollistaa kollageenisignaalin automatisoidun ja objektiivisen arvioimisen. Näytteistä mittaamamme SHG- ja CARS-signaalit korreloivat hyvin patologien arvioihin näytteiden fibrotisoitumis- ja rasvoittumisasteista, minkä lisäksi automatisoitu algoritmimme erotteli luotettavasti jopa varhaisen fibroosin normaalista kudoksesta. Myös terveiksi luokiteltujen näytteiden maksakudoksen keskellä esiintyi hienoa fibrillaarista SHG-signaalia. Tunnistamamme SHG-signaali oli spesifiä kolokalisoituen hyvin kollageeni-I- ja III-vasta-ainevärjäyksien kanssa. Tuloksemme osoittavat, että multimodaalisten kuvantamismenetelmien avulla voidaan tunnistaa maksan fibrillaarista kollageenia perinteisiä kudostutkimusmenetelmiä herkemmin. Kehittämämme kuva-analyysi-algoritmi puolestaan arvioi varhaisen fibroosin määrän nopeasti, objektiivisesti ja jatkuvalla skaalalla. Yhdessä nämä löydökset luovat edellytykset tutkia esimerkiksi maksan vähäisen fibroosin kliinistä merkitystä ja paranemistaipumusta isommissa potilasaineistoissa.
 • Poikola, Anni; Yki-Järvinen, Hannele; Qadri, Sami; Juuti, Anne; Ahlholm, Noora; Porthan, Kimmo; Arola, Johanna; Sammalkorpi, Henna; Penttilä, Anne K. (2020)
  Johdanto: Ei-alkoholiperäisen rasvamaksatautipotilaiden edenneen fibroosin tunnistaminen on tärkeää vakavien maksakomplikaatioiden ehkäisyssä, koska elintapamuutoksilla ja lihavuusleikkauksella voidaan vaikuttaa edullisesti maksan histologisiin muutoksiin. Maksan histologia vaihtelee rasvamaksatautipotilailla pelkästä rasvamaksasta steatohepatiittiin ja eri tasoiseen fibrotisoitumiseen, ja näistä fibroosin aste ennustaa parhaiten potilaan kuolleisuutta. Käypä hoito (KH) –suosituksessa käytetään edenneen fbroosiriskin arvioimiseen Fibrosis-4- (FIB-4) ja NAFLD Fibrosis Score- (NFS) fibroosilaskureita kaksiportaisesti. KH-suosituksen riskiarvion perusteella potilaat ohjataan joko kahden vuoden seurantaan tai jatkotutkimuksiin, ensisijaisesti maksan elastografiaan. Selvitimme, miten KH-algoritmin kaksiportainen seulonta toimii edenneen fibroosin selvittelyssä verrattuna yleisesti suositellun pelkän FIB-4:n käyttöön. Menetelmät: Tutkimukseen osallistui 401 lihavaa potilasta, jotka olivat saaneet lähetteen laparoskoppiseen lihavuusleikkaukseen Helsingin yliopistolliseen sairaalaan. Potilaille tehtiin kliinisen tutkimuksen lisäksi maksabiopsia. Potilaille laskettiin FIB-4- ja NFS-riskipisteet, ja arvioitiin niiden osuvuutta tunnistaa maksabiopsialla varmistettu edennyt fibroosi. Tulokset: Maksabiopsiassa oli NAFLD 64 %:lla ja edennyt fibroosi 5 %:lla potilaista. KH-algoritmi ohjasi jatkotutkimuksiin merkittävästi vähemmän potilaita (n=76) kuin pelkkä FIB-4 (n=129, p<0,001). KH-algoritmi ja pelkkä FIB-4 tunnistivat edenneen fibroosin yhtä hyvin (18/20 vs. 15/20 potilasta, p=0,41). Päätelmät: KH-algoritmin mukainen edenneen fibroosin kaksiportainen seulonta lihavilla potilailla vähentää turhia lähetteitä jatkotutkimuksiin verrattuna pelkän FIB-4:n käyttöön. KH-algoritmi tunnistaa edenneen fibroosin yhtä herkästi kuin pelkkä FIB-4.
 • Stenman, Sebastian; Siironen, Päivi; Mustonen, Harri; Lundin, Johan; Haglund, Caj; Arola, Johanna (2018)
  Background The subtype of the papillary thyroid carcinoma tall cell variant (TCV) has a worse prognosis than does the conventional papillary type (PTC). The new WHO 2017 classification defines a TCV as a tumor consisting of over 30% of cells that are two or three times as tall as they are wide. However, thresholds have differed. Our aim was to study how tall cells affect the prognosis of PTC patients and to determine, for such cells, a cut-off percentage. Methods Our cohort included 65 PTC patients who underwent surgery at Helsinki University Hospital between 1973 and 1996: originally 36 otherwise-matched patient pairs, eventually comprising 34 patients with an adverse outcome and 31 who had recovered. All samples were digitally scanned and scored by two investigators based on tall cell composition. The cohort was analyzed with four tall cell (TC) thresholds: 10%, 30%, 50%, and 70% with a median follow-up of 22 years. Results In survival analysis, only the 70% threshold showed a correlation with reduced overall survival (OS), disease-specific survival (DSS), and relapse-free survival (RFS). A correlation also emerged with death from PTC. In a multivariate analysis, a 70% cut-off and age at diagnosis significantly affected DSS. Conclusion A TC composition of 10%, 30%, or 50% showed no correlation with adverse outcome, and suggests that a 70% threshold should be the choice of pathologists reporting TCV. Our results thus fail to support the new WHO classification.