Skip to main content
Login | Suomeksi | På svenska | In English

Browsing by Author "Aspinen, Samuli"

Sort by: Order: Results:

  • Tarkiainen, Petra; Vasara, Henri; Kosola, Jussi; Anttila, Turkka; Aavikko, Anni; Nordback, Panu; Aspinen, Samuli; Stenroos, Antti (2023)
    Soong luokittelua käytetään arvioimaan volaarisen lukkolevyn prominenssia sekä riskiä koukistajajänteen repeämiselle distaalisen radiusmurtuman leikkaushoidon jälkeen. Tieteellinen yhteisö on kuitenkin kyseenalaistanut Soong luokittelun vähäisen näytön vuoksi. Tämän tutkimuksen tarkoituksena on arvioida Soong luokittelun tarkkuutta, kun pyritään ennustamaan koukistajajännevaivoja ja tarvetta levynpoistolle. Analysoimme retrospektiivisesti 2779 aikuisen volaarisella lukkolevyllä hoidettua distaalista radiusmurtumaa vuosina 2009–2019. Päämuuttujana oli koukistajajänteen vaiva (koukistajajänteen repeämä, tulehdus tai ärsytys), ja toissijaisena muuttujana oli levynpoisto. Käytimme vertailuryhmänä Soong luokan 0 saaneita. Laskimme ristitulosuhteet (OR) 95 % luottamusväleillä (CI) koukistajajänteen vaivoille ja levynpoistoille vertailua varten. Soong luokittelussa 756 (27 %) potilasta luokiteltiin Soong luokkaan 0, 1679 (60 %) Soong luokkaan 1 ja 344 (12 %) Soong luokkaan 2. Potilaista 32 (1,2 %) sai koukistajajännevaivoja, joista neljä oli koukistajajänteen repeämää, kahdeksan tulehdusta ja 20 ärsytystä. Monimuuttuja-analyysissa vakioitu ristitulosuhde koukistajajännevaivoille oli 4,4 (CI 1,1–39,7) Soong 1 -luokan levyillä ja 9,7 (CI 2,2–91,1) Soong 2 -luokan levyillä. Volaarinen lukkolevy poistettiin 167 (6,0 %) potilaalta. Ristitulosuhde levynpoistolle oli 1,8 (CI 1,2–2,8) Soong 1 -luokan levyillä ja 3,5 (CI 2,1–5,8) Soong 2 -luokan levyillä verrokkiryhmään nähden. Koukistajajänteen repeämä on harvinainen komplikaatio volaarisen levytyksen jälkeen distaalisissa radiusmurtumissa. Korkeampi Soong arvo lisää sekä koukistajajännevaivojen että levynpoiston tarpeen riskiä.