Skip to main content
Login | Suomeksi | På svenska | In English

Browsing by Author "Auranen, Venla"

Sort by: Order: Results:

  • Auranen, Venla (2020)
    Tavoitteet: Lasten unihäiriöt ovat yleisiä ja yhteydessä psyykkisiin oireisiin. Tämän tutkimuksen tavoitteena oli selvittää, onko unettomuudella, yöheräilyllä ja lyhytunisuudella yhteys tunne-elämän, tunnesäätelyn ja käytöksen oireisiin viiden vuoden iässä, ja onko samanaikaisista uniongelmista kärsivillä lapsilla enemmän näitä psyykkisiä oireita kuin vain yhdestä uniongelmasta kärsivillä tai hyvin nukkuvilla lapsilla. Menetelmät: Tämän tutkimuksen aineistona käytettiin Lapsen uni ja terveys -tutkimuksen kyselylomakkeilla kerättyjä tietoja. Käytetty aineisto koostui 699:sta 5-vuoden ikäisestä lapsesta. Unettomuutta arvioitiin Brief Infant Sleep Questionnaire (BISQ) -kyselyllä ja Sleep Disturbance Scale for Children (SDSC)-skaalan unettomuutta mittaavalla alaskaalalla. Tunne-, tunnesäätely- ja käytösoireita mitattiin Strengths and Difficulties (SDQ) -kyselyllä ja 5–15 (Viivi) -kyselyllä. Kaikkien kyselyiden täyttäjä oli jompikumpi lapsen vanhemmista. Tulokset: Yöheräilystä ja unettomuudesta kärsivillä lapsilla oli merkitsevästi enemmän tunne-elämän, tunnesäätelyn ja käytöksen oireita kuin hyvin nukkuvilla. Lyhytunisuudella ei ollut merkitsevää yhteyttä tunne-, tunnesäätely- eikä käytösoireisiin. Lyhytunisuus yhdessä unettomuuden kanssa ei myöskään lisännyt tunne-elämän, tunnesäätelyn tai käytöksen oireita verrattuna lapsiin, joilla oli vain unettomuutta. Johtopäätökset: Unella, erityisesti unen laadulla, on merkitystä 5-vuotiaan lapsen psyykkiseen hyvinvointiin. Uniongelmat lisäävät psyykkisiä oireita ja siksi niihin on tärkeä kiinnittää huomiota. Psyykkisistä oireista kärsivien lasten uniongelmien hoito voi lievittää psyykkisiä oireita. (183 sanaa)