Skip to main content
Login | Suomeksi | På svenska | In English

Browsing by Author "Aurio, Jani"

Sort by: Order: Results:

  • Aurio, Jani (2023)
    Aorttaläpän ahtauma on väestön ikääntyessä lisääntyvä sydämen ulosvirtauskanavaa ahtauttava ja veren virtausta estävä, aorttaläppää paksuntava ja jäykistävä etenevä tautiprosessi. Se lisää sydäntapahtumien ja ennenaikaisen kuoleman riskiä. Se on tautiprosessin alussa pääasiassa oireeton sairaus, eikä sille tunneta tehokasta lääkehoitoa. Diagnosointi tapahtuu sydämen ultraäänitutkimuksella. Nykyinen hoito on aorttaläpän korvaaminen operatiivisesti. Aorttaläpän ahtauman havaitseminen on haasteellista, koska sen edenneen muodon, aorttastenoosin, oireet kuten hengenahdistus ja synkopee ovat yleisiä oireita myös muissa sydän- ja keuhkosairauksissa. Haasteellisuutta lisää se, että kaikki vakavaa aorttastenoosia sairastavat eivät ole oireisia. Tämä tutkimus oli osa Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin AS-AMYL-tutkimusprojektia, jossa pyrittiin kehittämään tapoja havaita aorttaläpän ahtauma ennen stenoosivaihetta ja havaitsemaan ne potilaat, jotka eivät kehitä tyypillisiä oireita. Erityisenä tutkimusaiheena oli amyloidikertymien esiintyminen aorttaläpässä sekä niiden merkitys tautiprosessin etiologiassa. Tässä tutkimuksessa pyrittiin muodostamaan AS-AMYL-projektin kontrolliotanta keräämällä Helsingin Biopankista satunnainen otos aorttaläppiä ja kartoittamalla niistä amyloidikertymien esiintyminen kongopunavärjäyksellä. Tutkituista 138 läpästä havaittiin amyloidikertymiä 13 %:ssa. Saatu tulos vastasi kirjallisuudessa raportoituja arvoja. Amyloidikertymien ja läpissä todettujen kudosmuutosten välillä todettiin korrelaatio: mitä vakavammat degeneratiiviset muutokset sitä suurempi osuus läpistä oli amyloidipositiivisia. Amyloidipositiivisten läppien välillä ei havaittu ikäryhmäkorrelaatiota 30–50 -vuotiaiden ja yli 50-vuotiaiden välillä, alle 30-vuotiaden ryhmässä otos jäi pieneksi. Amyloidikertymiä tavattiin yleensä kalsiumkertymien yhteydessä. Kalsiumkertymät olivat yleisempiä mitä iäkkäämmältä potilaalta läppä oli leikattu ja mitä vakavammat degeneratiiviset muutokset läpässä PAD-lausunnon mukaan oli. Amyloidipositiivisten osuus oli miehistä ja naisista leikatuissa läpissä samansuuruinen ja vastasi saatua keskiarvoa.