Skip to main content
Login | Suomeksi | På svenska | In English

Browsing by Author "Både, Katarina"

Sort by: Order: Results:

  • Både, Katarina (2017)
    Tässä tutkimuksessa tutkittiin retrospektiivisesti Sairaala Ortonissa, Kymenlaakson keskussairaalassa ja Peijaksen sairaalassa vuosien 2004-2014 välisenä aikana leikattujen 13 potilaan ja 15 yksilöllisesti suunnitellun erikoisproteesien onnistumista anatomisesti ja toiminnallisesti poikkeavissa tilanteissa. Potilastapauksien taustalla olevia polven sairauksia olivat muun muassa post-polio-syndrooma, akondroplasia ja osteogenesis imperfecta. Tässä tutkimuksessa leikkausta ennen otetuista röntgenkuvista määritettiin nivelrikon aste Kellgren & Lawrence –asteikolla ja laskettiin mekaaninen akseli. Elämänlaatua ja toimintakykyä arvioitiin tähän tutkimukseen protetisaation jälkeen WOMAC-, OKS- ja KSS-kyselyiden avulla. Neljällä potilaalla käytettiin yksilöllisesti suunniteltuja erikoisproteeseja, jotka sallivat yliojennuksen; viidellä potilaalla käytettiin anatomisiin poikkeustilanteisiin sopiviksi muokattuja proteeseja ja neljällä potilaalla käytettiin muilla tavoin yksilöllisesti suunniteltuja proteeseja. Vain viidellä potilaalla oli ennen leikkausta täytetty KSS-kysely, heillä KSS-tulos parani keskimäärin kliinisessä KSS:ssa 35 pistettä ja toiminnallisessa KSS:ssa 9 pistettä. Potilastapaukset olivat niin yksilöllisiä, että tarkoituksen mukaista tilastollista parametrien vertailua ei pystytty muodostamaan. Tutkimuksen perusteella voidaan sanoa, että yksilöllisesti suunnitellut erikoisproteesit parantavat elämänlaatua ja toimintakykyä, mutta lisää tutkimusta tarvitaan aiheesta luotettavan tutkimusnäytön saavuttamiseksi.