Skip to main content
Login | Suomeksi | På svenska | In English

Browsing by Author "Böhling, Tom"

Sort by: Order: Results:

  • Jaatinen, Jenni; Salmikangas, Marko; Böhling, Tom; Sihto, Harri; Koljonen, Virve; Veija, Tuukka (2021)
    Merkel cell carcinoma (MCC) is a rare skin cancer with only limited therapeutic options for advanced disease. We previously showed that oncogene ALK is frequently expressed at the RNA level in MCC and further that ALK positivity by immunohistochemistry is frequent and correlates strongly with Merkel cell polyomavirus (MCPyV) positivity. In this study, we investigated whether ALK receptor is active in MCC tumor samples and MCC cell lines, and whether ALK would be a prospective treatment target in MCC. We utilized tissue microarrays constructed from 136 primary MCC tumor samples as well as nine previously established MCC cell lines to determine the presence of ALK and phosphorylated ALK (p-ALK) via immunohistochemistry. Almost half of the analyzed MCC tumors displayed ALK phosphorylation (47.8%). Analysis of MCC tumor samples revealed that the presence of p-ALK correlated to MCPyV positivity, younger age, nonexistence of metastases at diagnosis and ultimately to better MCC-specific survival. In contrast to MCC tumor samples only two out of nine MCC cell lines showed only low ALK phosphorylation by immunohistochemistry. Our study reveals clear disparity in ALK activity between patient derived tumors and cell line samples and therefore, more advanced disease models such as xenografts are necessary to resolve whether ALK is a useful treatment target in MCC.
  • Sundqvist, Benjamin; Böhling, Tom; Koljonen, Virve; Sahi, Helka (2018)
    Merkelcellskarcinom (MCC) är en ovanlig och agressiv neuroendokrin hudcancer vars cellulära ursprung är okänt. Genomet av Merkel cell polyomavirus (MCPyV) är integrerat i genomet av tumörcellerna i cirka 80% av MCC-tumörer. Baserat på proteinexpressionsmönster anses cellerna i MCC vara närmast besläktade med Merkelceller (mekanoreceptiva celler i huden). Av denna orsak har Merkelceller antagits vara ursprungscellen för MCC men detta har aldrig bevisats. Höga grader av PAX5- och TdT-expression har observerats i MCC, detta tyder på möjligheten att ursprungscellen för MCC inte är den postmitotiska Merkelcellen utan snarare en pro/pre- eller pre-B cell eftersom co-expression av PAX5 och TdT är begränsat till dessa celler under fysiologiska omständigheter. I denna studie undersöktes expressionen av PAX5 och TdT i 117 MCC-tumörer med immunohistikemi. Utav de 117 tumörerna som undersöktes expresserade 31.6% TdT, 22.2% expresserade PAX5 och graden av co-expression var 11.1%. Dessa expressionsgrader är betydligt lägre än vad som observerats i tidigare studier. Vidare observerades ett statistiskt signifikant samband mellan expressionen av TdT och närvaro av MCPyV DNA samt mellan expressionen av TdT och antalet kopior av MCPyV-genomet i tumörvävnaden. Inget statistiskt signifikant samband observerades mellan expressionen av PAX5 och/eller TdT och prognos vilket underminerar användningen av dessa markörer i kliniskt syfte.