Skip to main content
Login | Suomeksi | På svenska | In English

Browsing by Author "Back, Johan"

Sort by: Order: Results:

  • Korpela, Akseli; Fernström, Aleksi; Back, Johan; Kokkola, Arto; Puolakkainen, Pauli; Louhimo, Johanna (2023)
    Tiivistelmä Tiedekunta: Lääketieteellinen tiedekunta Koulutusohjelma: Lääketieteen koulutusohjelma Opintosuunta: Lääketiede Tekijä: Akseli Korpela Työn nimi: Omentektomian vaikutus ennusteeseen mahasyöpäkirurgiassa Työn laji: syventävä tutkielma Kuukausi ja vuosi: Joulukuu 2022 Sivumäärä: 28 Avainsanat: mahasyöpä, omentum Säilytyspaikka: Muita tietoja: Tutkimuksessa mukana LL Johan Back, dos Arto Kokkola, LK Aleksi Fernström ja professori Pauli Puolakkainen Tiivistelmä: Mahalaukun adenokarsinooma on maailman viidenneksi yleisin syöpä ja se aiheuttaa kolmanneksen maailmanlaajuisesta syöpätaakasta. Vuosina 2016-2020 Suomessa sairastui mahasyöpään keskimäärin 363 miestä ja 256 naista vuosittain. Laparoskooppisen leikkaustekniikan yleistyessä mahasyöpäkirurgiassa omentektomian vaikutus ennusteeseen on noussut uudelleen tutkimuksen kohteeksi. Omentektomian suoritus on laparoskooppisessa leikkaustavassa huomattavasti avoleikkausta vaativampaa. Omentum on toisaalta myös tärkeä intraperitoneaalinen elin. Nykyinen käsitys on, että omentum toimii monissa tärkeissä tehtävissä vatsaontelossa, esimerkiksi immunologisissa vasteissa aina immunologisesta toleranssista peritoniitilta puolustautumiseen. Tavoitteemme tässä tutkimuksessa oli verrata eloonjäämistä täydellisen omentin poiston ja osittaisen omentektomian suhteen mahasyöpäpotilailla. Tämä on restrospektiivinen tutkimus 114 mahasyöpäpotilaasta, jotka täyttivät inkluusiokriteerit. Täyden ja osittaisen omentektomian ryhmiä verrattiin Pearsonin Khii toiseen testillä, Fischerin exact testillä ja Mann-Whitneyn U testillä. Lopuksi tehtiin monimuuttujainen eloonjäämisanalyysi. Omentum poistettiin osittain 30 (26.3%) potilaalla ja se poistettiin kokonaan 84 (73.7%) potilaalla. Mahasyöpä aiheutti 7 kuolemaa osittaisessa ja 34 kuolemaa täydellisessä omentektomiaryhmässä. Monimuuttuja-analyysissä todettiin, ettei täydellinen omentektomia paranna ennustetta (p=0.760, HR 0.863, CI 0.335-2.220). Tuloksemme tukevat käsitystä, ettei täydellinen omentektomia paranna ennustetta mahasyöpäkirurgiassa.