Skip to main content
Login | Suomeksi | På svenska | In English

Browsing by Author "Backmansson, Daniel"

Sort by: Order: Results:

  • Backmansson, Daniel (2021)
    I arbetet undersöktes nivån på vilken ämnena S-ketamin, norketamin och 6- hydroxynorketamin hämmar molekylen UDP-glukuronosyltransferas 2B7, som är det enzym som ligger huvudsakligen bakom metabolisationen av morfin till morfinets glukuronidationsprodukter. Morfin är en opioid, som har många biverkningar och därför är det viktigt att undvika stora morfindoser. Syftet med undersökningen är att hitta läkemedel, som kan administreras tillsammans med morfin för att minska mängden morfin som krävs för smärtlindring. Undersökningen grundar sig på att simulera mänskans biologiska miljö genom inkubation i rätta förhållanden med hjälp av enzymer, som härstammar från mänskolevern. Resultaten var att S-ketamin, norketamin och 6-hydroxynorketamin hämmar metabolisationen av morfin. S-ketamin var det mest potenta ämnet. Resultaten ger en insikt om att i vidare undersökningar torde S-ketamin få ett större värde över de två andra undersökta ämnen. Om dessa resultat korrelerade kliniskt, skulle patienter möjligtvis få samma smärtlindring med en mindre morfindos.