Skip to main content
Login | Suomeksi | På svenska | In English

Browsing by Author "Bakkali, Zakaria"

Sort by: Order: Results:

  • Bakkali, Zakaria (2019)
    Implanttien suosio on nousemaan päin, ja täten myös yleistyvät implantteihin liittyvät sairaudet. Peri-implantiitti on hammasimplanttien ympärillä etenevä krooninen tulehdussairaus, jonka erityispiirteenä on implanttia ympäröivän luun degeneraatio. Tällä hetkellä peri-implantiitin diagnostiikasta tai hoitokeinoista ei ole Suomessa yhtenevää konsensusta eikä Käypä Hoito -suosituksia. Tämän tutkielman tarkoituksen oli selventää erityisesti peri-implantiitin hoitoa regeneratiivisten kirurgisten menetelmien avulla. Tutkielmassa käytettiin kirjallisuuskatsauksen aineistona MEDLINE-tietokantaa PubMedia käyttäen. Hakukoneeseen syötettiin peri-implantiitin ja regeneratiivisen kirurgian avainsanoja, joiden perusteella saatiin hakutuloksia. Tuloksista valittiin aihealueeseen liittyen tieteelliset artikkelit, jotka parhaiten vastasivat tutkimuskysymyksiin. Peri-implantiitin diagnosoiminen ja hoitokeinot vaihtelevat laajasti maailmalla, minkä takia todellista peri-implantiitin prevalenssia tai hoitotuloksia voi olla vaikea arvioida suhteessa toisiinsa. Peri-implantiitin hoitoon käytettyjä hoitokeinoja on hyvin monenlaisia, ja esitettyjen hoitokeinojen paranemistulokset ovat suuri tutkimuksen kohde. Konservatiivisen hoidon epäonnistuessa turvaudutaan kirurgisiin toimenpiteisiin, joita ovat resektiivinen ja regeneratiivinen kirurgia. Regeneratiivinen kirurgia vaikuttaa hyvin lupaavalta peri-implantiitin hoitokeinolta. Tähän mennessä kerätty tutkimusdata näyttää, että regeneratiivinen kirurgia on periimplantiitin hoidossa käytettävistä hoitovaihtoehdoista hyväennusteisemmasta päästä. Toisaalta, tutkimustiedon määrä on tällä hetkellä vielä vähäistä, sekä laadukkaiden pitkäaikaisennusteen huomioon ottavia tutkimuksia on hyvin rajallisesti, minkä takia sen pitkäaikaisen luotettavuuden arvioiminen voi olla hankalaa. Samoin epäselvää on vielä tutkimustieto eri regeneratiivisten materiaalien välisten erojen arvioimisesta, kun regeneratiiviseen kirurgiaan hoitomenetelmänä päädytään. Tutkimus peri-implantiitista, sairauden luokituksen standardisointi ja eri hoitokeinojen tutkimustieto tulee varmasti karttumaan huimasti seuraavien vuosien aikana. (208 sanaa)