Skip to main content
Login | Suomeksi | På svenska | In English

Browsing by Author "Bensaid, Sonia"

Sort by: Order: Results:

  • Bensaid, Sonia (2021)
    Etenkin pääkaupunkiseudulla väestön monimuotoisuuden lisääntyessä erilaiset suun ja hampaiden omahoidon ilmiöt ovat lisääntyneet myös. Miswak (lat. Salvador persica) on perinteinen maailmanlaajuisesti käytössä oleva puunjuuri, jota käytetään suun puhdistamiseen ja hampaiden harjaamiseen. Sen antimikrobinen vaikutus on tutkitusti todistettu, ja se sisältää monia suunterveydelle suotuisia yhdisteitä kuten fluoridia, kalsiumia ja resiiniä. Miswak on erityisen käytetty muslimien keskuudessa, sillä sen käyttöä on kannustettu islamin uskossa. Kyselytutkimus, johon vastasi 97 pääkaupunkiseudulla asuvaa muslimia, toteutettiin kesällä 2019. Monet kysymykset olivat avoimia kysymyksiä, mikä toi kvantitatiiviseen tutkimukseen myös kvalitatiivisia piirteitä. Kyselyn vastaukset osoittivat, että miswak on käytössä myös Suomessa, sillä 41 % kaikista vastaajista käytti miswakia. Suurin osa käyttäjistä käyttää miswakia kuitenkin satunnaisesti tai kausittain, yhdessä tavanomaisen hammasharjan ja -tahnan kanssa. Sen käyttö nähtiin myös tavoiteltavana asiana, sillä monet vastasivat haluavansa käyttää miswakia säännöllisemmin, johtuen sen yhteydestä uskontoon. Miswak voidaankin nähdä hyvänä lisänä tavanomaiseen suunhoitoon. Tämän tutkimuksen tavoitteena oli tuoda miswak ja sen käyttö suun ja hampaiden puhdistuksessa suun terveydenhuollon ammattilaisten tietoon Suomessa, ammattitaitoa lisäämään sekä helpottamaan työarkea kohdatessa miswakia käyttäviä potilaita. Yli 90 % kyselyyn vastanneista miswakin käyttäjistä vastasi, ettei ollut kertonut suun terveydenhuollossa käyttävänsä miswakia. Ammattilainen voikin muun muassa avoimemmilla kysymyksillä pyrkiä tuomaan potilaan muita mahdollisia suun ja hampaiden hoidon tapoja ilmi ja keskustelemalla niistä tarjoamaan paremmat lähtökohdat suunterveyden parantamiseen ja omahoidon ohjaamiseen.