Skip to main content
Login | Suomeksi | På svenska | In English

Browsing by Author "Bertell, Julia"

Sort by: Order: Results:

  • Bertell, Julia (2016)
    Tämän tutkimuksen tarkoituksena oli selvittää, minkälaiset viisaudenhampaat poistetaan suusta ensimmäiseksi ikävuosien 21 ja 24 välillä. Tutkimusaineisto on peräisin Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiöllä Helsingissä tehdystä, vuonna 2002 aloitetusta ensimmäisen vuoden opiskelijoiden suun terveyden seurantatutkimuksesta. Lopullinen otoskoko koostui 192 tutkittavasta, joiden keski-ikä ensimmäisen tutkimuskäynnin aikaan oli 20,7 ja toisen käynnin aikaan 23,7 vuotta. Tutkittavista 79 % oli naisia ja 21 % miehiä. Suun terveydentila tutkittiin kliinisesti ensimmäisen ja neljännen opiskeluvuoden lopussa. Kaikista tutkittavista otettiin leukojen panoraamaröntgenkuva ensimmäisen opiskeluvuoden aikana. Viisaudenhampaiden puhkeamisaste rekisteröitiin seuraavasti: puuttuu/poistettu, puhkeamaton, tunnusteltavissa viereisen hampaan distaalipinnalta, osa okklusaalipintaa näkyvissä, koko okklusaalipinta näkyvissä, kruunu osittain näkyvissä ja kruunu kokonaan näkyvissä eli täysin puhjennut. Aineisto analysoitiin Excelillä. Ryhmien väliset erot testattiin Khiin neliö -testillä. Seurannan aikana tutkittavilta poistettiin yhteensä 27 % kaikista suussa olleista viisaudenhampaista, joista 48 % oli yläleuasta ja 52 % alaleuasta. Seurannan aikana naisilta poistettiin enemmän viisaudenhampaita kuin miehiltä (31 % vs. 14 %; P<0.01). Alaleuasta poistettiin enemmän osittain puhjenneita viisaudenhampaita kuin yläleuasta (69 % vs. 41 %; P<0.01). Yläleuasta poistettiin enemmän täysin puhjenneita viisaudenhampaita kuin alaleuasta (35 % vs. 6 %; P<0.01). Johtopäätöksenä todetaan, että osittain puhjenneita alaviisaudenhampaita poistettiin paljon 21 ja 24 ikävuoden välillä, sillä ne aiheuttivat tässä iässä mahdollisesti runsaasti hoidontarvetta ja että naiset hoidattivat aktiivisemmin viisaudenhampaitaan kuin miehet. (200 sanaa)