Skip to main content
Login | Suomeksi | På svenska | In English

Browsing by Author "Fältmarsch, Stella"

Sort by: Order: Results:

  • Fältmarsch, Stella (2018)
    Globalt varierar fertila kvinnors hälsa mycket, i den afrikanska regionen lever kvinnorna i medeltal till 58 år medan de i Finland lever i medeltal till 84 år. I Finland är det cirka 10 % av de fertila kvinnorna som har ett specialersatt läkemedel beviljat av Folkpensionsanstalten, flest specialersatta läkemedel har beviljats av Folkpensionsanstalten för astmasjukdomar. Graviditetsdiabetes definieras som en avvikande glukosmetabolism som upptäcks första gången under graviditeten. Graviditetsdiabetes är ett tillstånd som påverkar både modern och fostret under graviditeten men kan även ha långsiktiga hälsoeffekter. Prevalensen globalt och i Finland ökar i och med att människorna blir allt mer överviktiga. I denna retrospektiva kohortstudie undersöks morbiditeten och associationen mellan morbiditeten och graviditetsdiabetes bland förstföderskor i Vanda. Kvinnorna som inkluderades i denna studie var finländska förstföderskor från Vanda. De födde mellan 1.1.2009 och 31.12.2015. Materialet för denna studie har vi fått från Institutet för hälsa och välfärd (Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, THL), Statistikcentralen och från Folkpensionsanstaltens register över specialersatta läkemedel. Kvinnorna med specialersatta läkemedel hade större prevalens av graviditetsdiabetes än friska kvinnor, dessutom var åldern och BMI hos kvinnorna med specialersatta läkemedel högre än för de kvinnorna utan specialersatta läkemedel. Den sjukdom som hade största associationen med graviditetsdiabetes var gruppen reumatiska sjukdomar. Därefter följde astma och sedan gruppen psykossjukdomar. (208 ord)