Skip to main content
Login | Suomeksi | På svenska | In English

Browsing by Author "Fagerström, Sonja"

Sort by: Order: Results:

  • Fagerström, Sonja (2016)
    Undersökningens syfte är att utreda vilka effekter icke-kirurgisk behandling av parodontit har på hjärt- och kärlsjukdomarnas riskmarkörer. I översikten av undersökningarna besvaras hur parodontiten är behandlad, vilka riskmarkörer som mäts, för att visa resultaten av parodontit behandlingen och hur detta påverkar på hjärt- och kärlsjukdomarnas riskmarkörer. I arbetet inkluderas 16 undersökningar. Sökdatabaserna för litteratursöversikten är Pubmed och Suomen Hammaslääkärilehti. Resultaten visar att icke-kirurgisk behandling av parodontit påverkar positivt på hjärt-och kärlsjukdomarnas riskmarkörer. I alla undersökningar sjönk CRP, IL-6, kolesterol och parodontit markörerna hos behandlings gruppen, emedan hos kontrollgruppen skedde i allmänhet inga förändringar. Undersökningstiderna är korta i dessa undersökningar, vilket betyder att på basen av dessa kan man inte se hurdana långtidsverkningarna är av parodontit behandlingen. Det behövs mera undersökningar av långtidsverkningarna av parodontit behandlingen.