Skip to main content
Login | Suomeksi | På svenska | In English

Browsing by Author "Federolf, Walter"

Sort by: Order: Results:

  • Federolf, Walter (2012)
    Idiopatisk GHD innebär brist på tillväxthormon utan något fynd som förklarar vad bristen beror på. I denna studie betraktas om puberteten förtidigas av tillväxthormonbehandling hos idiopatiska GHD-patienter. I undersökningen betraktas även hur patienternas benålder har utvecklats i förhållande till deras kalenderålder, samt hur mycket längden har utvecklats under vårdperioden. Undersökningen gjordes för att ta reda på tillväxthormonbehandlingens betydelse för tidpunkten på pubertetens början. Den retrospektiva undersökningen gjordes på basis av insamlade patientuppgifter på 19 personer, vilka var patienter vid Barnklinikens endokrinologiska avdelning i HNS. Resultaten anger, att puberteten inte förtidigas av tillväxthormonbehandling. Då man betraktar personernas kalenderålder tycks puberteten vara i samma tid som hos friska unga, men då man beaktar personernas benålder, är puberteten försenad hos bägge könen. Personernas benålder utvecklas snabbare än kalenderåldern och personerna tar ifatt sina kamrater i fråga om benåldern till början av puberteten. Patienternas längd ökar med över 2 SD enheter under vården.