Skip to main content
Login | Suomeksi | På svenska | In English

Browsing by Author "Flanagan, Dustin"

Sort by: Order: Results:

  • Lähde, Marianne; Heino, Sarika; Högström, Jenny; Kaijalainen, Seppo; Anisimov, Andrey; Flanagan, Dustin; Kallio, Pauliina; Leppänen, Veli-Matti; Ristimäki, Ari; Ritvos, Olli; Wu, Katherine; Tammela, Tuomas; Hodder, Michael; Sansom, Owen; Alitalo, Kari (2020)
    Suolistosyövät ovat läntisen maailman kolmanneksi yleisimpiä syöpiä. Alati kehittyvistä hoitomuodoista huolimatta edelleenkin joka kolmas suolistosyövistä leviää muihin elimiin, ja merkittävä osa potilaista menehtyy. Yleisesti tiedetään, että syöpäsolut vaativat jakautuakseen useita erilaisia mutaatioita, joiden ansiosta ne pääsevät karkaamaan elimistön kontrollista. Suolistosyövissä tyypillinen mutaatio on solunsisäistä Wnt-signalointireittiä säätelevässä APC-geenissä. APC:n periytyvä mutaatio aiheuttaa Familial Adenomatous Polyposis (FAP)-nimisen sairauden, jossa potilaan suolistoon kehittyy jopa satoja adenoomia. Nämä etenevät hoitamattomana syöväksi lähes 100% todennäköisyydellä. Tämän tutkielman tarkoituksena oli selvittää tarkemmin suolistosyövän kantasolujen ja niitä säätelevien, Wnt-signalointia vahvistavien kasvutekijöiden, R-spondiinien (RSPO), toimintaa, erityisesti kasvainten kehityksen alkuvaiheissa. Tätä tarkoitusta varten tuotettiin AAV-vektori, jonka avulla voitiin käynnistää systeeminen R-spondiinituotanto suolistosyövän Apc-mutantissa hiirimallissa. R-spondiinien tiedetään edistävän suoliston terveiden kantasolujen toimintaa, ja niiden on ajateltu olevan merkittävässä roolissa myös suolistosyöpien kehityksessä. AAV-RSPO1-vektori aikaansaikin villityypin hiirissä odotetusti suolen kantasolujen toiminnan kiihtymisen. Kuitenkin hiiren suolistokasvaimissa vaikutus oli päinvastainen; RSPO1-käsittely hidasti ApcMin-hiirten adenoomien kasvua, kiihdytti apoptoosia spesifisti adenoomasoluissa sekä pidensi kasvaimista kärsivien hiirten elinikää verrokkeihin nähden merkittävästi. Mekanistisissa tutkimuksissa kävi ilmi, että AAV-RSPO1-käsittely aktivoi TGFB-signalointireitin, jonka tiedetään aktivoivan solunsisäistä apoptoosikoneistoa yksinomaan kasvainsoluissa, ja siten rajoittavan niiden kasvua. Tämän seurauksena suolen terveet solut saavuttivat kilpailuedun kasvainsoluihin nähden, ja syrjäyttivät kasvainsoluja, jolloin adenoomista päästiin eroon lähes kokonaan. Näiden löydösten perusteella voisikin olla mahdollista kehittää uusia hoitomuotoja suolistosyöpiin, erityisesti FAP:tä sairastaville potilaille.