Skip to main content
Login | Suomeksi | På svenska | In English

Browsing by Author "Lääperi, Eija"

Sort by: Order: Results:

  • Lääperi, Eija (2020)
    Johdanto: Suun ja nielun alueen syövät ovat edelleenkin monin paikoin kasvava terveysongelma ympäri maailmaa. Syöpien ilmaantuvuuden suhteen on runsaasti alueellisia eroja, jotka voidaan osittain selittää kulttuurisilla tavoilla. Tutkimusten myötä suusyövän taustalta on löydetty myös useita uusia riskitekijöitä perinteisten, tupakka- ja alkoholituotteiden kulutuksen, rinnalle. Näistä papilloomavirusinfektiota (HPV, human papilloma virus) pidetään erityisen potentiaalisena tekijänä myös suun ja nielun alueen syöpien synnyn taustalla. Materiaali: Tutkimuksessa on käytetty THL:n syöpärekisterin tilastoja vuosilta 1998–2017. Tutkimukseen on sisällytetty C00-14 syövät, päähuomion ollessa suun ja nielun alueen syövissä (C00-06, C09-14). Tulokset: Suomessa sekä suun ja nielun alueen syöpien määrät että väestöön ikävakioituna suhteutettu ilmaantuvuus ovat kasvaneet sekä miehillä että naisilla viimeisen 20 vuoden kuluessa. Erityisen voimakasta kasvu on ollut molemmilla sukupuolilla nielun syöpien ilmaantuvuudessa. Huulisyövät sensijaan käyttäytyvät poikkeavasti, sillä niiden määrä ja ilmaantuvuus vähenee entisestään. Suhteellisesti tarkasteltuna kasvu on ollut kaikkien suun ja nielu alueen syöpien kohdalla naisilla suurempaa kuin miehillä. Tästä huolimatta suun ja nielun alueen syöpien ilmaantuvuus on edelleenkin miehillä selvästi suurempaa kuin naisilla. Pohdinta: Tulevaisuuden ennakointi on haasteellista uusien riskitekijöiden ilmaantumisen myötä. Erityisesti tupakoinnin vähenemisen myötä voitaneen kuitenkin odottaa suotuisia muutoksia myös suuontelon syöpien ilmaantuvuudessa. (183 sanaa)