Skip to main content
Login | Suomeksi | På svenska | In English

Browsing by Author "Laakso, Altti"

Sort by: Order: Results:

  • Laakso, Altti (2023)
    Akuutti umpilisäkkeen tulehdus on yksi yleisimmistä akuutin vatsakivun aiheuttajista. Umpilisäkkeen tulehduksen komplisoitunut muoto johtaa hoitamattomana kuolemaan. Tutkimuksemme tarkoituksena oli havainnoida umpilisäkkeen tulehduksen hoitoa sekä hoidon tuloksia Jorvin ja Meilahden sairaaloissa ja verrata näitä kansainvälisiin suosituksiin ja verrokkitutkimuksiin. Kerätty aineisto tuli myös osaksi eurooppalaista monikansallista tutkimusta. Tämä kyseinen tutkielma tarkastelee tutkimuskysymyksiä nimenomaan komplisoituneen umpilisäkkeen tulehduksen osalta. Aineistosta tehdään myös kolme muuta syventävää tutkielmaa. Aineistoomme kerättiin kaikki potilaat, joita hoidettiin umpilisäkkeen tulehduksen vuoksi 1.3.-1.5.2021 Jorvin ja Meilahden sairaaloissa. Aineistoon kertyi lopulta 373 potilasta. Tutkimuksessa kerättiin monipuolisesti erilaisia datapisteitä ja aineistosta saatiin monia eri tuloksia. Komplisoitunutta umpilisäkkeen tulehdusta hoidetaan suurimmaksi osaksi hoitosuositusten mukaisesti tutkimuksen sairaaloissa, vaikkakin mm. antibioottikuurit voisivat todennäköisesti olla lyhyempiä. Hoidon tulokset vaikuttaisivat olevan yhtä hyviä kuin vertailututkimuksissa, ja komplikaatioita esiintyi yhtä paljon tai jopa vähemmän kuin vertailututkimuksissa. Komplisoituneeseen umpilisäkkeen tulehdukseen sairastuneet potilaat olivat iältään ja muilta tarkastelluilta ominaisuuksiltaan sellaisia kuin aiempien tutkimusten pohjalta saattoi olettaa. Kasvaimia esiintyi odotettua enemmän aineistossa. Tämä tukee umpilisäkkeen tulehduksen operatiivista hoitoa, jotta mahdollinen piilevä kasvain löydettäisiin mahdollisimman nopeasti. Tutkimuksen havaintojen perusteella nähdään, että tutkimuksen sairaaloissa umpilisäkkeen tulehdusta hoidetaan yhtä hyvin kuin vertailuaineistoissa. Tulosten perusteella voidaan yrittää muuttaa käytännön kliinistä työtä enemmän hoitosuositusten mukaiseksi.