Skip to main content
Login | Suomeksi | På svenska | In English

Browsing by Author "Mikkola, Anna"

Sort by: Order: Results:

  • Mikkola, Anna (2017)
    Sappitieatresia on imeväisten harvinainen ja vakava sappiteitä vaurioittava maksasairaus. Tämän retrospektiivisen tutkimuksen tarkoitus oli kartoittaa sappitieatresiapotilaiden luuston terveyttä ja siihen vaikuttavia tekijöitä. Potilaiden tiedetään aiempien tutkimusten perusteella olevan riskissä heikentyneeseen luuston terveyteen. Halusimme selvittää mitkä tekijät vaikuttavat luuston terveyteen omassa aineistossamme. Oletimme, että Kasai-leikkauksen ajankohdalla ja leikkauksen jälkeisellä maksan toiminnalla on merkitystä luuston tilaan. Oletimme myös fenobarbitaali-lääkityksen vaikuttavan negatiivisesti luuston kuntoon. Aineistossa oli 40 potilasta, joista kymmenellä oli todettavissa osteoporoosi tai riisitauti. Murtumia oli yhteensä 16 kappaletta. Luustotapahtumia/potilasvuosi oli keskimäärin 0,67. Bilirubiini- ja sappihappoarvojen jääminen koholle oli yhteydessä huonompaan luuston terveyteen (p= 0,031, p=0,008). Maksansiirtoon joutumisella oli myös merkitsevä yhteys lisääntyneisiin luun murtumiin tai patologisiin röntgenmuutoksiin luustossa (p= 0,002). Aineiston kaikista mitatuista D-25-OH-pitoisuuksista alentuneita oli 46,2 %. Alentunut D-vitamiinipitoisuus oli yhteydessä maksansiirtoon joutumiseen (p= 0,050) sekä koholle jääneisiin bilirubiiniarvoihin (p= 0,039). Analyysit tehtiin SPPS-ohjelmistolla. Varhainen ja rutiininomainen luuston terveyden seuranta ja siihen puuttuminen on tärkeää pitkäaikaiskomplikaatioiden ehkäisyssä Kasai-leikatuilla sappitieatresiapotilailla.