Skip to main content
Login | Suomeksi | På svenska | In English

Browsing by Author "Natri, Inari"

Sort by: Order: Results:

  • Natri, Inari (2023)
    Tämä opinnäytetyö selvittää etälääketieteen harjoittamisen vaikutusta suomalaisten nuorten lääkäreiden työhyvinvointiin. Etälääketiedettä on harjoitettu esimerkiksi puhelimen välityksellä pitkään, ja etäkontaktien osuus terveydenhuollon palvelutarjonnasta kasvaa jatkuvasti digitalisaation myötä. Ymmärrystä etälääketieteen vaikutuksesta lääkäreiden työhyvinvointiin on kuitenkin niukasti. Tämä tutkimus selvittää, miten etälääketieteen harjoittaminen vaikuttaa suomalaisten nuorten lääkäreiden koettuun työhyvinvointiin. Ymmärrys etälääketieteen vaikutuksesta työhyvinvointiin voi jatkossa auttaa lääkäreiden koulutuksen kehittämisessä ja työn organisoinnissa. Opinnäytetyö selvittää etälääketieteen hyötyjä ja haittoja sekä työhyvinvointia vahvistavia ja heikentäviä tekijöitä kolmella tavalla: kirjallisuustutkimuksen, haastattelututkimuksen ja työhyvinvointikyselyn kautta. Haastattelututkimus toteutettiin semistrukturoituna haastatteluna, jossa haastateltavina oli kahdeksan nuorta suomalaista lääkäriä. Kyselytutkimus toteutettiin suomalaisena versiona Work Wellbeing Questionnaire -kyselystä, ja tähän kyselyyn vastasivat samat kahdeksan lääkäriä, jotka osallistuivat haastatteluun. Tutkimuksen keskeinen johtopäätös on, että etälääketieteen harjoittaminen vaikuttaa lääkärin koettuun työhyvinvointiin monella tapaa, sekä työhyvinvointia heikentävästi että sitä vahvistavasti. Tutkimuksessa tunnistettiin 15 etälääketieteen hyötyä ja haittaa, joilla on vaikutusta työhyvinvointia vahvistaviin ja heikentäviin tekijöihin. Tässä tutkimuksessa tunnistetuista 15 etälääketieteen ominaisuudesta neljä vaikuttaa lääkäreiden työhyvinvointiin heikentävästi, yksi vaihtelevasti riippuen henkilöstä, ja loput 10 työhyvinvointia vahvistavasti.