Skip to main content
Login | Suomeksi | På svenska | In English

Browsing by Author "Ortamo, Eeva"

Sort by: Order: Results:

  • Ortamo, Eeva (2023)
    Pandemiaksi levinnyt SARS-CoV-2 (Severe acute respiratory syndrome coronavirus 2) aiheuttaa taudinkuvaltaan ja vaikeusasteeltaan vaihtelevan COVID-19 (Coronavirus disease 2019) taudin. Tutkielman tavoitteena on kuvata Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin (HUS) alueella keväällä 2020 positiivisen SARS-CoV-2-testituloksen saaneiden henkilöiden oirekuvaa, taudinkulkua sekä kartoittaa riskitekijöitä, jotka ennustavat vakavalle tautimuodolle sairastumista. Tutkielma on deskriptiivinen retrospektiivinen yksikeskuksinen rekisteritutkimus, joka on toteutettu osana ClinCOVID-19-tutkimusta, joka on Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin sekä Helsingin yliopiston yhteishanke. Aineistoon kerättiin tietoa positiivisen SARS-CoV-2-testituloksen saaneista tutkittavista potilastietojärjestelmiä (Uranus, Apotti) käyttäen. Tämän tutkielman kannalta erityisen kiinnostuksen kohteena olivat tutkittavien oirekuva ja taudinkulku, sekä riskitekijät vakavalle sairastumiselle. Sairaalahoitoa vaatineista sekä tehohoidon piiriin ajautuneista tutkittavista kerättiin tietoa hoidon kulusta sekä ilmaantuneista komplikaatioista. Aineistoa analysoitiin Excelin sekä R-ohjelmiston avulla. Tutkielman aineisto koostui 103 HUS-alueella asuvasta tutkittavasta, jotka saivat positiivisen SARS-CoV-2-testituloksen helmi-toukokuussa 2020. Tutkittavien keski-ikä oli 45,3 vuotta. Sairaalahoitoon joutui 24,3 % (n=25, keski-ikä 59.7 vuotta) kohortista. Pitkäaikaissairauksia oli kaikista tutkittavista 28.2%:lla, sairaalassa hoidetuista 80,0%:lla. Tehohoitoon joutui kaikkiaan 7,77 % (n=8), sairaalassa hoidetuista 32,0 %. Tehohoidettujen keski-ikä oli 54,7 vuotta. Potilailla, joilla oli krooninen pitkäaikaissairaus, sairaalahoidon joutumisen riski oli 3,2-kertainen (P = 0.00065). Jokainen yksittäinen pitkäaikaissairauden diagnoosi lisäsi tehohoitoon joutumisen riskiä 1,2-kertaiseksi (P = 0.00024). Yleisimmät oireet sekä sairaalahoitoisilla että kotihoitoisilla tutkittavilla olivat kuume ja yskä. Tutkielman tulokset olivat yhteneviä tutkimuskirjallisuudessa esiteltyjen COVID-19 taudin analyysien kanssa.