Skip to main content
Login | Suomeksi | På svenska | In English

Browsing by Author "Pajunen, Aleksi"

Sort by: Order: Results:

  • Pajunen, Aleksi (2017)
    Näyttöön perustuva lääketiede käsitteenä esiteltiin suurelle yleisölle ensimmäisen kerran vuonna 1992, jonka jälkeen se on saanut laajaa kannatusta ja herättänyt runsasta keskustelua. Tässä kriittisessä kirjallisuuskatsauksessa tarkastelen EBM:n määrittelyä sekä sille esitettyjä argumentteja puolesta ja vastaan. Teen huomion, että käytännön tasolla EBM tarkoittaa usein tutkimusmetodologioiden arvottamista, jossa RCT-tutkimusten tuottama tieto nähdään arvokkaampana kuin muiden tutkimusten. Tarkastelen RCT:in puolesta esitettyjä perusteluja ja esitän, että satunnaistamisen arvoa tutkimuskäytössä on ylikorostettu. Lisäksi RCT:eihin liittyy omat virhelähteensä ja riskinsä, kuten esimerkiksi tekninen harha, joka saattaa suosia lääkkeellisiä interventioita. Evidenssihierarkian sijaan tutkimuksia ja laadullisesti erilaisia lääketieteellisen tiedon muotoja tulisikin tarkastella nykyistä kokonaisvaltaisemmin.