Skip to main content
Login | Suomeksi | På svenska | In English

Browsing by Author "Uotinen, Joonas"

Sort by: Order: Results:

  • Forss, Mikko; Kanninen, Ohto; Uotinen, Joonas (2020)
    Tutkimme artikkelissamme tulojen ja onnellisuuden suhdetta, sekä sen ekologisia vaikutuksia. Aineistona käytämme EU:n tulo- ja elinolotilastoja ja sen hyvinvointimoduulia vuodelta 2013. Aineisto kattaa 32 eurooppalaisesta maasta ja yli 300 000 ihmistä. Ensinnäkin osoitamme, että tulojen ja onnellisuuden -suhde muodostaa niin sanotun S-käyrän. Tämä tarkoittaa, että tulot-muuttuja menettää voimansa ennustaa koettua hyvinvointia tulojakauman molemmissa päissä. Tämä koetun hyvinvoinnin satioituminen sopii yhteen absoluuttisen tuloteorian kanssa. Teorian mukaan onnellisuus kasvaa tulojen mukana siihen tulotasoon asti, jossa perustarpeet ovat täysin tyydytettyjä. Tämä koskee kolmea keskeistä mittaria, jotka nykykäsityksen mukaan tavoittavat koetun hyvinvoinnin keskeiset pääulottuvuudet: elämän arviointi (life evaluation), mielekkyys (meaningfulness) ja emotionaalinen hyvinvointi (emotional well-being). Näiden muuttujien sati-aatiopisteet ovat 98., 99. ja 88. persentiilien kohdalla. Toiseksi osoitamme, että itsearvioidut vähimmäistarpeet tyydyttyvät tulotason saavuttaessa noin tuhat euroa kuukaudessa. Tämä taso on korkeampi kuin kirjallisuudessa vakiintunut käsitys. Kolmanneksi osoitamme, että kyseiset tulotasot eivät ole ekologisesti kestäviä nykyisten politiikkatoimien ympäristössä. Vähimmäistarpeiden taso ylittää planeetan kestävyyden rajat vähintään kertoimella 1.7. Satiaatiopisteessä kestävyyden rajat ylittyvät jo vähintään kertoimella 20. Tuloksemme viittaavat siihen, että tarvitaan voimakasta harjoitetun politiikan muutosta, jotta kaikkien perustarpeet voidaan tyydyttää ekologisesti kestävällä tavalla.