Skip to main content
Login | Suomeksi | På svenska | In English

Browsing by Author "Väinämö, Sofia"

Sort by: Order: Results:

  • Väinämö, Sofia (2023)
    Useat tutkimukset ovat osoittaneet, että naisen vaginan mikrobiomilla voi olla vaikutusta hedelmällisyyshoitojen onnistumiseen. Laktobasillivaltainen mikrobiomi ja erityisesti L. crispatus, on yhdistetty parempiin hedelmällisyyshoitotuloksiin. Toisaalta tutkimustulokset ovat olleet ristiriitaisia ja tutkimusasetelmat näytteiden keräysaikataulun, menetelmien ja tutkimuspopulaatioiden välillä ovat vaihdelleet suuresti eri tutkimuksien välillä. Tämän tutkimuksen tarkoituksena oli arvioida vaginan mikrobiomin koostumuksen vaikutusta tuorealkionsiirron onnistumiseen sekä seurata yksittäisten potilaiden mikrobiomissa tapahtuvia muutoksia alkionsiirron ja alkuraskauden välillä. Tutkimuspopulaatio koostui 76:sta naisesta, joilta kerättiin emättimen mikrobiominäyte sekä alkionsiirron yhteydessä että alkuraskaudessa. Tutkimukseen sisällytettiin yksi koeputkihedelmöityksen (IVF) jälkeinen tuorealkionsiirto. Mikrobiomianalyysi tehtiin uuden sukupolven sekvensointimenetelmillä (NGS) bakteerien DNA:n 16S-rRNA geenin eristämiseksi. Tutkimukseen osallistuneet naiset täyttivät myös taustatietolomakkeet, joilla kerättiin tietoa naisten elintavoista, kuten tupakoinnista, alkoholin käytöstä ja koulutustasosta, ja IVF-hoitoihin liittyvä seurantatieto kerättiin potilastietokannoista. Raskaaksi tulleilla naisilla havaittiin vaginan mikrobiomissa useammin valtalajina L. crispatusta kuin ei-raskaaksi tulleilla naisilla. Tutkimustulos on linjassa useiden aiempien tutkimusten kanssa, joissa L. crispatus on todettu suotuisaksi raskauden onnistumisen kannalta. Alkionsiirron ja alkuraskauden välillä 48%:lla (10/21) naisista mikrobiomissa tapahtui muutos, muttei koskaan laktobasillivaltaisesta kohti ei-laktobasillivaltaista mikrobiomia. Tutkimuksemme vahvistaa käsitystä vaginan laktobasillien ja erityisesti L. crispatuksen suotuisasta vaikutuksesta hedelmällisyyshoitojen tulokseen. Tutkimuksen tuloksia voidaan jatkossa hyödyntää yrityksissä optimoida alkionsiirron ajoitus niin, että mikrobiomi olisi mahdollisimman suotuisa raskauden alkamisen kannalta.