Skip to main content
Login | Suomeksi | På svenska | In English

Browsing by Author "Väisänen, Juuso"

Sort by: Order: Results:

  • Väisänen, Juuso (2016)
    Moniresistentit sairaalabakteerit ovat maailmalla yhä suurempi uhka. Yleistynyt kansainvälinen matkailu lisää riskiä resistenttien kantojen kulkeutumiselle potilaiden mukana maailmalta Suomeen. Moniresistenttejä bakteereita on ryhdytty tämän vuoksi seulomaan sairaalahoitoon otettavilta potilailta, jotka ovat olleet edeltävän 12 kuukauden aikana Pohjoismaiden ulkopuolella sairaalahoidossa tai toimenpiteessä. Vastaavasta seulonnasta on niukasti aiempaa tutkimustietoa. Tässä retrospektiivisessä tutkimuksessa pyrittiin selvittämään nykyisen seulontakäytännön mukaisen kontrollinäytteen tarpeellisuutta vertaamalla ensimmäisen näytteen ja kontrollinäytteen löydöksiä. Tutkimuksen aineistona käytettiin HUS:ssa vuosina 2010–2013 hoidossa olleita henkilöitä, joilta oli kerätty MDR-näytteet ja joiden sairaskertomuksessa oli tieto edeltävästä ulkomaan sairaalahoidosta. Tutkimusryhmään otettiin 1122 potilasta. Kontrollinäytteet oli otettu 722 henkilöltä. Löydös muuttui 11,6 %:ssa kontrollinäytteistä; hieman yli puolet näistä muuttui negatiivisesta positiiviseksi ja olisivat jääneet seulassa huomaamatta ilman kontrollinäytettä. Tämä on merkittävä määrä ja niiden huomiotta jättäminen lisäisi resistenttien kantojen yleistymisen ja leviämisen riskiä sairaaloissamme. Tulosten perusteella kontrollinäytteen kerääminen on tarpeellista ja jatkossakin suositeltavaa. Lisäksi tutkimuksessa kiinnitettiin huomiota seulontaohjeistuksen monimutkaisuuteen ja suositettiin ohjeistuksen säännöllistä päivittämistä.