Skip to main content
Login | Suomeksi | På svenska | In English

Browsing by Author "Välimaa, Noona"

Sort by: Order: Results:

  • Välimaa, Noona (2022)
    Kun tilastoidaan OECD-maiden sairauspoissaoloja, Suomi löytyy kärkisijoilta. Vaikka suomalaisten terveys on kohentunut, sairauspoissaolojen määrä ei on vähentynyt samassa tahdissa. Sairauspoissaolot aiheuttavat suuria kustannuksia sekä työnantajille, että yhteiskunnalle. Omailmoituskäytäntö ja korvaavan työn malli ovat yleisesti työpaikoilla käytössä olevia sairauspoissaolokäytäntöjä, joiden ajatellaan vaikuttavan sairauspoissaolojen määrään. Sairauspoissaolojen omailmoituskäytäntö tarkoittaa sitä, että potilas voi olla lyhyen aikaa poissa töistä tilapäisen sairauden vuoksi esihenkilön luvalla ilman erillistä lääkärintodistusta. Korvaavalla työllä tarkoitetaan työnantajan osoittamaa, terveydentila huomioiden mahdolliseksi arvioitua työntekoa sairaudesta huolimatta. Tutkielman tavoitteena on selvittää, miten sairauspoissaolojen omailmoituskäytäntö ja korvaavan työn malli vaikuttavat sairauspoissaolojen määrään. Tutkielma toteutettiin kirjallisuuskatsauksena. 2019 tietokantahaulla tehdyn kirjallisuushaun perusteella katsaukseen otettiin mukaan yhteensä 11 ajankohtaista tieteellistä artikkeli. Tutkimuksista 6 käsittelee omailmoituskäytäntöä ja viisi käsittelee korvaavan työn mallia. Omailmoituskäytännön vaikutusta arvioivien tutkimusten tulokset ovat ristiriitaisia. Tulosten ristiriitaisuus voi osittain johtua vaihtelevista omailmoituskäytännöistä. Jotta voitaisiin tehdä selkeitä johtopäätöksiä, omailmoitusmallin vaikutuksista sairauspoissaolojen määrään tarvitaan tulevaisuudessa lisää laadukkaita tutkimuksia. Korvaavan työn mallin osalta tulokset olivat enemmän linjassa keskenään. Korvaavan työn mallin todettiin lyhentävän sairausloman pituutta ja vähentävän sairauslomalle palaamisen todennäköisyyttä. Katsauksessa keskityttiin korvaavan työn mallin vaikutuksista sairasloman pituuteen, vaikka oleellisempaa voisi olla arvioida korvaavan työn mallin vaikutuksia työtekijän terveyteen. Tämän työn perusteella korvaavan työn malli on kuitenkin yhteiskunnallisesta kuormituksesta ja taloudellisesta näkökulmasta kannattava, kun taas omailmoitusmallin merkitys jää epäselväksi ja vaatii lisää tutkimuksia. (207 sanaa)