Skip to main content
Login | Suomeksi | På svenska | In English

Browsing by Author "Yli-Urpo, Simeoni"

Sort by: Order: Results:

  • Yli-Urpo, Simeoni (2023)
    Johdanto: Suun terveydenhuollon toimenpiteissä syntyy erilaisia bioaerosoleja. Aiempi tutkimus suun terveydenhuollon bioaerosolien leviämisestä tarkastelee aihetta enimmäkseen bakteerien näkökulmasta. Hammashoidon aerosolin on havaittu sisältävän paitsi potilaan suusta ja ylähengitysteistä tulleita bakteereita, myös vesijärjestelmän bakteereita. Tutkimuksen tavoitteena on selvittää interventioiden merkitystä suun terveydenhuollon toimenpiteissä selvittäen tehoimun merkityksen mikrobikuorman vähentäjänä ja nykyisten interventiotoimien riittävyyttä. Menetelmät: Tutkimusmateriaalin keräys on toteutettu potilassimulaatiossa kahden viikon aikana hammastoimenpiteiden harjoitteluun tarkoitetulla fantom-harjoittelupäällä, joka oli aseteltu tuoliin kuten oikeakin potilas. Sylkenä toimi Phi-6-virusliuos ja syljeneritysnopeus vastasi normaalia leposyljeneritystä. Phi-6-virus on ihmiselle vaaraton palkokasvien bakteerien virus, joka on tieteessä käytetty virus mallintamaan ihmisille vaarallisia viruksia, ja rakenteellisesti hyvä myös mallintamaan SARS-CoV-2:ta. Lisäksi nukella oli hengitystä simuloiva virusaerosolia tuottava tekohengitys simuloimaan normaalin potilastilanteen ilmanvirtauksia toimenpidealueen lähellä. Ilmasta aerosolia kerättiin kahdella BioSampler- ja kahdella Andersen-keräimellä. Hiukkas- ja aerosolimäärää ilmasta mitattiin OPS- ja CPC-keräimellä. Lisäksi huoneeseen oli asetettu solumaljoja. Simuloidut hammastoimenpiteet olivat poraaminen, ultraäänipuhdistus, sekä kolmitoimiruiskun ilma- ja vesi+ilma -toiminnot. Lisäksi testasimme referenssiksi pelkkää nebulisaattoria. Tulokset: Tehoimun kanssa pystyttiin vähentämään aerosolikuormaa merkittävästi. Tehoimulla saatiin vähennettyä merkittävästi myös pelkällä nebulisaattorilla tuotettua virusaerosolia, mikä osoittaa tehoimun tärkeyttä. Eniten aerosolia hammastoimenpiteistä tuotti kolmitoimiruisku. Pohdinta: Tehoimun merkitys hammashoitohenkilöstön aerosolialtistuksen vähentämisessä on merkittävä. Tehoimua tulisikin käyttää oikeaoppisesti bioaerosolialtistuksen vähentämiseksi aerosolia tuottavissa toimenpiteissä.