Skip to main content
Login | Suomeksi | På svenska | In English

Browsing by Author "Ylitalo, Elina"

Sort by: Order: Results:

  • Ylitalo, Elina (2012)
    Tutkimuksessa tarkasteltiin rakonpoistoleikkauksella HYKS:ssa vuosina 2006 - 2009 hoidettuja rakkosyöpäpotilaita. Tutkimuksen lähtökohtana oli sisäinen laaduntarkkailu ja potilasmateriaalin ominaisuuksien ja potilaiden ennusteen sekä syöpädiagnostiikan osuvuuden tutkiminen. Tutkimus oli retrospektiivinen rekisteritutkimus, johon tarvittavat tiedot hankittiin potilastietojärjestelmästä ja Tilastokeskuksen kuolintodistusarkistosta. Tutkimukseen otettiin mukaan kaikki potilaat, joille on vuosina 2006 - 2009 tehty HYKS:ssa rakkosyövän takia rakonpoistoleikkaus. Potilasmäärä oli 122. Potilaita seurattiin kuolemaan tai 1.8.2011 asti. Kaikista potilaista saatiin tiedot elossaolosta, kuolemasta, kuolinsyystä ja – päivästä seurannan lopussa. Potilaiden keski-ikä oli 65,7 vuotta, miehiä oli 76 %. Yleisin virtsanjohtamismenetelmä oli avanne iholle. Leikkauskuolleisuus oli 1 %. Leikkausta edeltävässä syöpädiagnostiikassa havaittiin alidiagnostiikkaa. Välittömiä komplikaatioita tuli 59 %:lle, mikä on melko paljon. Seuranta-ajan lopussa 64 % potilaista oli elossa, 32 % oli kuollut rakkosyöpään ja 4,1 % oli kuollut muuhun syyhyn. Tulokset olivat pääosin yhteneviä kirjallisuudessa esitettyjen tulosten kanssa. Tutkimuksella on merkitystä rakkosyövän leikkaushoidon arvioimisessa ja kehittämisessä HYKS:ssa.