Skip to main content
Login | Suomeksi | På svenska | In English

Browsing by discipline "Suugeriatria"

Sort by: Order: Results:

  • Laitinen, Martin (2017)
    Väestön ikääntyessä ikääntyneiden potilaiden hoito on nousemassa yhä tärkeämmäksi osaksi hammaslääkärin työtä. Sähköisen kyselytutkimuksen tarkoituksena oli kartoittaa helsinkiläisten terveyskeskushammaslääkäreiden asenteita ja suhtautumista iäkkäisiin potilaisiin. Hammaslääkärit kokivat ikääntyneiden potilaiden suun terveydenhoidon haastavana ja aikaa vievänä. Enemmistö vastaajista haluaisi lisäkoulutusta asian suhteen. Potilaan ikä ei ollut valtaosalle sinänsä syy hoitolinjausten muuttamiselle. Sen sijaan yleisterveydellä, kognitiolla ja lääkityksillä oli vastaajien mukaan merkittävä rooli. Irrotettavaa protetiikkaa suositaan ikääntyneiden potilaiden hoidossa, kiinteää protetiikkaa sen sijaan tehdään vähän. Tulosten perusteella on mahdollista, että ikääntyneisiin potilaisiin kohdistuvat toimenpiteet ovat useammin korjaavia kuin ehkäiseviä.