Skip to main content
Login | Suomeksi | På svenska | In English

Browsing by discipline "Polymer Chemistry"

Sort by: Order: Results:

  • Kiviaho, Jenny (2013)
    The aim of this work was to generate fluorescent polymer-polypeptide conjugates by employing controlled radical polymerisation and click chemistry techniques. A set of polymers containing a 2,3-dithiophenolmaleimide moiety was prepared utilising single electron transfer living radical polymerisation (SET-LRP) and postpolymerisation modification reactions, including copper-catalysed azide-alkyne cycloaddition (CuAAc) reaction. All products were characterised with IR, 1H NMR, 13C NMR, GPC and MALDI-ToF. The functionalised polymers were conjugated to salmon calcitonin (sCT) polypeptide in aqueous conditions utilising thiol-exchange reaction. The reactions were monitored with RP-HPLC containing UV and fluorescence detectors. The couplings were successful and fluorescent polymer-sCT conjugates were obtained. However, the postpolymerisation modifications of certain polymers still requires optimising, and the conjugation procedure needs be altered so that also more hydrophobic polymers can be conjugated to sCT.
  • Vaarnamo, Antero (2016)
    Tässä työssä tutkittiin, miten heikosti koordinoituva bis(trifluorometyylisulfonyyli)imidi vastaioni vaikuttaa osittain kvaternisoidun poly(dimetyyliaminoetyylimetakrylaatin) liuosominaisuuksiin. Polymeeri syntetisoitiin radikaali-additio-fragmentaatio-ketjunsiirto –polymeroinnilla ja kvaternisoitiin metyylijodidilla. Vastaionin vaikutusta tutkittiin lisäämällä polymeerien vesiliuoksiin litiumbis(trifluorometyylisulfonyyli)imidiä. Polymeerejä karakterisoitiin NMR-spektroskopialla, MALDI-TOF-massaspektroskopialla ja kokoeksluusiokromatografialla. Bis(trifluorometyylisulfonyyli)imidin vaikutusta polymeerien vesiliuosten termisiin ominaisuuksiin tutkittiin UV-Vis-spektroskopialla, differentiaalisella pyyhkäisykalorimetrialla ja valonsironnalla. Lisäksi polymeeriliuoksia analysoitiin titraamalla. Bis(trifluorometyylisulfonyyli)imidi-ionivaihdettuja polymeerejä tutkittiin IR-spektroskopialla. Työn tärkeimpiä tuloksia ovat, että bis(trifluorometyylisulfonyyli)imidi laskee poly(dimetyyliaminoetyylimetakrylaatin) alempaa kriittistä liuoslämpötilaa kaikilla tutkituilla kvaternisaatioasteilla (0-20 %), kun pH on 7-10. Poikkeuksena on kvaternisoimaton polymeeri pH:ssa 10, jonka samepistettä vastaioni nostaa stabilisoimalla polymeerin protonoitunutta muotoa. Koska kvaternisaatio nostaa polymeerin samepistettä, voidaan poly(dimetyyliaminoetyylimetakrylaatin) alempaa kriittistä lämpötilaa säätää pH:n lisäksi kvaternisaatioastetta ja vastaionipitoisuutta muuttamalla. Kvaternisoiduissa polymeereissä syntyy tasapaino pysyvien ja vaihtuvien varausten ja bis(trifluorometyylisulfonyyli)imidin välille, mikä havaitaan kahtena samepisteenä. Enemmistö vastaioneista on kiinnittyneenä kvartaarisiin amiineihin näiden voimakkaamman vuorovaikutuksen vuoksi.