Skip to main content
Login | Suomeksi | På svenska | In English

Browsing by study line "Hydrogeologia ja ympäristögeologia"

Sort by: Order: Results:

 • Rahikkala, Sonja (2022)
  The construction of the Savio railway tunnel caused an unexpectedly large decrease in the groundwater heads in part of the observation points in the vicinity of the railway tunnel after the completion of the tunnel construction work. The study aimed to investigate the ability of the groundwater model to forecast such groundwater drawdown caused by a railway tunnel in the urban areas of East Hakkila, Kaskela and Hakunila. The uncertainty of the groundwater model and its sensitivity to certain parameters were studied and analyzed. The groundwater model was built using the GMS (Groundwater Modeling System) numerical groundwater modeling program. For the groundwater flow model, the bedrock mesh was built in Leapfrog Geo - program based on gravimetric measurements and rotary drilling. The groundwater model was calibrated manually and automatically to correspond to the groundwater heads measured in the area. The circumstances after the construction of the railway tunnel were then simulated. The model-calculated groundwater heads were compared to the observed groundwater heads and the observed tunnel leakage. Sensitivity analysis was performed for the horizontal conductivity parameters and recharge parameters of the model. The groundwater model before the construction of the tunnel mimicked the measured groundwater heads and flow directions in the study area. The simulation of the time after the construction of the tunnel caused groundwater drawdown of 0-16 meters at 0-730 meters from the railway tunnel. In the simulation of the time after tunnel construction, the groundwater heads calculated by the model differed by 0,01-24 meters from measured groundwater heads. According to the results of the sensitivity analysis, the model was most sensitive to changes in the horizontal conductivity of the upper bedrock layer and granite. The recharge parameters and soil layer had a marginal impact on the groundwater model. The uncertainty of the model was affected by the few measurement points in relation to the size of the area and the absence of field measurements of the hydraulic conductivity of the parameters. To reduce the uncertainty, the model should be calibrated based on the measured conductivity values of the bedrock. Despite the uncertainty, computational models give indications of the direction of change and are important tools in questions related to nature and the built environment.
 • Rahikkala, Sonja (2022)
  The construction of the Savio railway tunnel caused an unexpectedly large decrease in the groundwater heads in part of the observation points in the vicinity of the railway tunnel after the completion of the tunnel construction work. The study aimed to investigate the ability of the groundwater model to forecast such groundwater drawdown caused by a railway tunnel in the urban areas of East Hakkila, Kaskela and Hakunila. The uncertainty of the groundwater model and its sensitivity to certain parameters were studied and analyzed. The groundwater model was built using the GMS (Groundwater Modeling System) numerical groundwater modeling program. For the groundwater flow model, the bedrock mesh was built in Leapfrog Geo - program based on gravimetric measurements and rotary drilling. The groundwater model was calibrated manually and automatically to correspond to the groundwater heads measured in the area. The circumstances after the construction of the railway tunnel were then simulated. The model-calculated groundwater heads were compared to the observed groundwater heads and the observed tunnel leakage. Sensitivity analysis was performed for the horizontal conductivity parameters and recharge parameters of the model. The groundwater model before the construction of the tunnel mimicked the measured groundwater heads and flow directions in the study area. The simulation of the time after the construction of the tunnel caused groundwater drawdown of 0-16 meters at 0-730 meters from the railway tunnel. In the simulation of the time after tunnel construction, the groundwater heads calculated by the model differed by 0,01-24 meters from measured groundwater heads. According to the results of the sensitivity analysis, the model was most sensitive to changes in the horizontal conductivity of the upper bedrock layer and granite. The recharge parameters and soil layer had a marginal impact on the groundwater model. The uncertainty of the model was affected by the few measurement points in relation to the size of the area and the absence of field measurements of the hydraulic conductivity of the parameters. To reduce the uncertainty, the model should be calibrated based on the measured conductivity values of the bedrock. Despite the uncertainty, computational models give indications of the direction of change and are important tools in questions related to nature and the built environment.
 • Laasio, Emmi (2020)
  As a part of constructing the upcoming repository for spent nuclear fuel ONKALO®, Posiva Oy is investigating the hydrogeological structures of Olkiluoto bedrock. Posiva Flow Log (PFL) drillhole measurements are an important part in characterization of bedrock’s hydraulic properties. The measurements are conducted both from the surface and in the study site of ONKALO tunnel network. Results are used widely at the site from the planning of construction to the water conducting fracture characterization. PFL equipment are capable of measuring groundwater flow originating from a single fracture which enables small scale detection of transmissive fractures in bedrock. Equipment measures temperature variations in a water flow inside an isolated test section to determine the flow rate. Several other equipment for groundwater flow measurement are introduced to highlight the accuracy of PFL. Fractures measured with PFL DIFF were 3D modelled in twelve ONKALO pilot holes (ONK-PH13-20, ONK-PH23, ONK-PH26 and ONK-PH28-29) using FracMan software suitable for fracture network modelling. 3D model described the fracture locations with fracture orientation and pilot hole transmissive fracture traces projected to tunnel walls. Brittle fault zone intersection between the chosen pilot holes were also modelled. Three of the pilot holes (ONK-PH23, ONK-PH28 and ONK-PH29) were selected for the fracture correlation. Pilot hole transmissive fractures were connected with tunnel wall water leaking fractures located with systematic mapping and water leakage mapping. Criteria for connecting the fractures were fracture location, water leakage and fracture orientation. Structure intersections with brittle fault zones were studied individually for each pilot hole. 433 meters of ONKALO tunnels were included in the correlation with total 20 of pilot hole transmissive fractures and 18 tunnel wall water leaking fractures according to systematic mapping. 100 % of ONK-PH23, 75 % of ONK-PH28 and 16,7 % of ONK-PH29 pilot hole transmissive fractures were correlated with tunnel wall water leakages in the corresponding depths. Counterparts were found for nine fractures of total 20 studied fractures based on the listed attributes. Fracture correlation was unsuccessful with 11 of the observed transmissive fractures. Study produced new data for the possible fracture correlations and hydraulic connections were produced in the pilot hole areas. Views and opinions described in this thesis are interpretation of the author and do not necessarily represent Posiva’s views.
 • Wikström, Jani (2023)
  Maatalouden ravinnekuormituksella on suuri vaikutus viljelysmaiden alapuolisten vesistöjen rehevöitymiseen ja veden laatuun. Kaksitasouomat on suunniteltu viljelysmaiden tulvavesien hallintaan, mutta ne myös vähentävät ravinteiden huuhtoutumista yläjuoksun valuma-alueilta, kun virran kuljettamat sedimentit kertyvät tulvatasanteille. Tulvatasanteet tarjoavat myös suotuisat olosuhteet liukoisen fosforin sorptiolle sekä saostumiselle. Sedimentin ja siihen liittyvää ravinteiden kertymistä tulvatasanteille seurattiin kolmelta toisistaan erottuvalta eteläsuomalaiselta kaksitasouomalta niiden keskinäisen dynamiikan tutkimiseen. Suomen ympäristökeskuksen Valumavesi projekti asensi 32 keräintä kaksitasouoman tulvatasanteille 2021 kesän ja syksyn aikana, jotka kerättiin vuoden 2022 kesällä ja niistä analysoitiin sedimenttikertymä, geokemiallinen koostumus, ravinnepitoisuudet sekä fosforin eri fraktiot. Sedimenttikertymä oli suurempaa viljellyillä kivennäismailla (2.5–6.4 kg m-2 a-1), kuin orgaanisilla viljelysmailla (0.2 kg m-2 a-1), mikä vaikutti merkittävästi tulvatasanteiden ravinnekertymään. Yhdellä tutkimusalueella tämä tarkoitti 3–4 % uoman kiintoaineksen määrästä (2.3–3.2 tonnin sedimenttikertymää) 250 m tulvatasanteelle 223 päivän aikana. Jos tulvatasanteen kasvillisuuden niitto olisi laajennettu koskemaan koko tulvatasannetta, olisi sedimentin pidätyskyky kasvanut 3.3–4.7 % uoman kiintoaineskuormasta. Sedimenttikertymän paikkakohtaiseen vaihteluun vaikuttivat pinnan topografia, tulvinnan laajuus, tulvimistiheys, uoman vakaus ja kasvillisuuden hoitomenetelmät. Tutkimusalueiden geokemiallisen koostumuksen vaihtelu selittyi enimmäkseen sedimenttien kivennäis- ja orgaanisen aineksen määrällä, joka juontui valuma-alueen maaperästä. Maaperästä riippumattomat mangaanipitoisuudet selittivät tutkimusalueiden paikallista horisontaalista vaihtelua sedimenttikeräin näytteissä ja vertikaalista vaihtelua aikaisempien tutkimuksien sedimenttiprofiileissa. Redox-herkän mangaanin ja fosforifraktioiden vaihtelu tapahtui usein samanaikaisesti, jota käytettiin fosforidynamiikan tutkimiseen. Rautasidonnainen fosfori oli merkittävin fosforifraktio viljellyillä mineraali ja orgaanisilla mailla. Kivennäismailla oli enemmän detritaalista apatiittia vähän rapautuneista Litorinanmeren aikaisista savikoista, kun taas orgaanisilla mailla oli enemmän fosforia kiinnittyneenä ei-redusoituviin metalleihin, jotka muodostuvat hapettomammissa olosuhteissa. Tulvatasanteille kertyneet sedimentit eivät olleet kyllästyneet fosforista, mutta se on mahdollista ravinnerikkaiden sedimenttien edelleen kertyessä, jolla voi olla vaikutusta kaksitasouoman kunnostusmenetelmiin tulevaisuudessa. Kaikki tutkitut kaksitasouomat pidättivät ravinnerikkaita sedimenttejä, jonka tulisi näkyä pienempänä ravinnekuormituksena alajuoksun vesistöissä.
 • Kukkonen, Tommi (2022)
  Eutrophication and harmful substances of anthropogenic origin threaten the state of the Baltic Sea and especially its geochemistry and oxygen levels near the seafloor. Water exchange between the Baltic Sea and the Atlantic Ocean can affect oxygen circulation and sedimentation rates, but they are considered very sporadic and it is unclear how the water circulation and flow rates affect element concentrations and sediment deposition in the near seafloor environments. One of the less studied basins is the Western Gulf of Finland and its seafloor environment. During the 2019 voyage, the seafloor located to the south of the city of Hanko was investigated through bathymetric sounding tools and other measurements in which element concentration and sediment deposition rate data was acquired. The sounding revealed a large channel cutting the seafloor which was hypothesized to influence the nearbottom conditions. The obtained data consisted of samples from 13 short, 40 cm sediment cores which were analysed for 137Cs activity, organic content, and grain size distribution. The goal of the thesis was to determine the intensity of water exchange taking place in the seabed channels between the mid-Baltic Sea and the Western Gulf of Finland and investigate the effect of the seafloor channel and flow rates on sediment and element deposition, their relationships, and how they affect the overall conditions in the study area. These relationships were analyzed through spatial and statistical methods by utilizing GIS-tools to interpolate the data obtained from the study locations by using the Inverse Distance Weighting (IDW) method, and by multielement analyses in the R-environment, namely Principal Component Analysis (PCA) and Partial Least Regression (PLS) to analyze grain size and element concentration correlations and combine them with obtained flow rate data. The results showed strong correlation in flow rate intensities between the Western Gulf of Finland and the mid-Baltic Sea, and they are strongly linked with sedimentation and element deposition rates. However, no long-term trend was identified for the seafloor channel velocity frequencies. The Cs-activity shows stronger sedimentation activity on the western side of the seafloor channel. The overall element and sediment deposition in the study area was largely controlled by monthly and seasonal current velocity fluctuations among other processes. The element concentration comparison showed weakened oxygen conditions in the study area with increased eutrophication and carbon burial since the 1950s. The principal Component Analysis showed smaller grain sizes (0.15 - 2 mm) having a stronger influence on the datasets with Mo, N, and C providing largest variation in the data. Interpolation showed oxygen, pH, and H2S to have more fluctuation in the study area, which can indicate changes in the vertical gradients in each sample point. It could also be determined that other measured concentrations, such as temperature, turbidity, and salinity do not respond very sensitively to water inflow fluctuations or sedimentation rate changes. The results indicate that harmful substances and eutrophication are most likely going to increase in the near-bottom environment in the Western Gulf of Finland, contributed by anthropogenic activity. Water exchange is likely to become more and more uneven, thus affecting the flow rate effects to the sediment deposition in the Baltic Sea. Further studies are needed to link these processes to large-scale global changes and the general state of changes happening in the Baltic Sea and its surrounding areas. The seafloor of the Western Gulf of Finland could also be studied further to gain a better understanding of longer timescale changes on the seafloor channel currents, and element and sediment deposition rates.
 • Joronen, Satu (2022)
  Weak zones in bedrock might have an impact on the environment, safety and costs of rock construction projects. It is possible to locate them already in the pre-investigation stage with geophysical measurements. This study utilizes ground penetrating radar (GPR) data, seismic refraction data and the data from geological mapping aggregated during the first stage of the West Metro project, more specifically from two of its station areas (Keilaniemi and Otaniemi). The GPR and seismic refraction surveys are cost-effective ways to investigate the ground and the bedrock. Both methods are based on detecting waves – seismic and electromagnetic, respectively – on the surface after they have been transmitted and have travelled through the ground. In this study the West Metro geophysical data was re-examined with new methods to improve the analysis, specifically, the detection of the weak zones. Tomographic velocity models were produced from the seismic data. The processing of the GPR data was done so that especially the bedrock structures would be interpretable. It was noticed in the early stage of this study that the available refraction data was not necessarily suitable for seismic tomography. Despite this, processing of the data with new methods did produce new, improved results. From all the weak zones that were mapped in this study, eight were located close to the reviewed geophysical survey lines. From those eight, 75 % were detected with geophysical methods. Also, other possible structures of the bedrock were discovered with geophysical methods but were not detected during the geological mapping. Anomalies were detected in both the seismic tomography and the GPR results. These anomalies could be interpreted as weak zones. However, without reference data, the interpretation of the source of the GPR reflections and the seismic velocity deviations can not be confirmed. The most important conclusion of this study is that by using geophysical measurements it is possible to detect weak zones, and that such measurements should be used more in rock construction projects for bedrock assessments. The exact purpose for the use of geophysical methods should be taken into account already when planning the geophysical surveys to ensure best possible data for the purpose.
 • Huovari, Iiris (2021)
  Espoossa Nuuksion kansallispuiston lähettyvillä sijaitsevan Suomen luontokeskus Haltian kävijämäärät ovat jatkuvasti nousseet sen avaamisesta lähtien. Nuuksion geologinen historia on todella mielenkiintoinen, ja sitä voisi tulevaisuudessa saada luontokeskuksen kävijöiden tietoisuuteen. Alueen geologista historiaa tutkitaan tässä tutkielmassa laajasta näkökulmasta ottaen huomioon erityisesti viime jääkauden loppuvaiheen vaikutus alueen maa- ja kallioperään sekä selvittämällä jääkauden jälkeisen maaperän, ilmaston ja kasvillisuuden kehitystä. Erityistä huomiota kiinnitetään alueelta löytyvään pieneen suohon, jonka kehitystä selvitettiin siitepölyanalyysin sekä raekoon ja orgaanisen aineksen määrän muutosten avulla. Suon keskeltä kairatusta profiilista tehtiin lisäksi kolme ajoitusta, jotta sen syvyysulottuvuus saatiin kiinnitettyä aikaan. Samalla saatiin ikä suoaltaan turpeen muodostumiselle. Uurrehavaintojen sekä rannansiirtymisen avulla pyritään selvittämään suoaltaan ja Haltian ympäristön kehitystä. Rannansiirtymisaineiston perusteella tuotettiin karttoja ja video, jotka havainnollistavat alueella vallinneen muinaisen Itämeren vaiheiden vaikutusta maisemankehitykseen. Uurteiden perusteella jäätikkö virtasi alueen yli ensin pohjoisluoteesta ja lopuksi luoteesta. Suoaltaan pohjalla tavataan karkeampaa materiaalia soraisesta diamiktonista karkeaan silttiin, joka viittaa Baltian jääjärven laskeneen äkillisesti valtamerenpinnan tasolle. Tuotetusta rannansiirtymiskäyrästä selviää, että tutkittava suo on kuroutunut Yoldiamerestä noin 11 400 vuotta sitten. Alueelta löytyvän muinaisrantakivikon alatason perusteella Ancylusjärvivaiheen maksimi sijaitsee Nuuksiossa korkeudella 65 m mpy. Suosta löytyneet siitepölyt kertovat alueella vallinneen aluksi metsätön ja avoin kasvillisuus, jossa vähitellen koivut lisääntyivät. Koivun ollessa valtapuulajina ei alueen ympäristö kuitenkaan ollut vielä täysin metsittynyt suuren ei-puumaisten maakasvien osuuden perusteella. Leppä yleistyi alueella 10 300–9 800 vuotta sitten. Lehmus saapui alueelle 8 500–8 300 vuotta sitten ilmaston lämmetessä. Ilmasto alkoi tästä hieman yli 2 000 vuotta myöhemmin kuitenkin vähitellen viilentyä, ja kuusi yleistyi alueella noin 5 100–4 600 vuotta sitten. Tällöin jalopuut väistyivät vähitellen kuusen tieltä. Metsä muuttui kuusen saapumisen myötä ensin havupuuvaltaiseksi ja lopulta nykyisenlaiseksi sekametsää muistuttavaksi metsäksi. Suoaltaan umpeenkasvu ja sitä kautta soistuminen alkoivat sen reunoilta, ja umpeenkasvu oli todennäköisesti pääosin pohjanmyötäistä. Suoaltaan keskiosat ovat soistuneet kokonaan viimeistään 3 300 vuotta sitten turpeen silmämääräisesti määritetyn alaosan ajoitusiän ollessa 3 375 ± 30 vuotta. Suon turve muuttui lopullisesti saravaltaisesta rahkavaltaiseksi aikaisintaan 2 250 vuotta sitten.
 • Noroaho, Kaisa (2022)
  Korroosio voi heikentää kallioperään sijoitettavien ydinpolttoainejätteen säiliöinä toimivien kuparikapselien kestävyyttä. Kalliopohjavedessä esiintyvät sulfaatinpelkistäjäbakteerit pelkistävät sulfaattia korroosiota aiheuttavaksi sulfidiksi. Tämän vuoksi ydinjätteen loppusijoitukseen liittyen on tärkeää selvittää, kuinka paljon ja missä muodossa rikkiä esiintyy kalliopohjavedessä ja mistä sitä päätyy sinne. Sulfaatinpelkistäjäbakteerien esiintyvyys ja sulfaatinpelkistyksen intensiteetti on myös oleellista selvittää loppusijoitukseen liittyvien uhkien minimoimiseksi. Tutkimuskohteena oli Tupoksella sijaitseva 1033 metriä syvä Tupos 001 -kairareikä, joka sijaitsee Muhos-muodostuman savikiviympäristössä, joka muistuttaa ominaisuuksiltaan kuparikapseleiden bentoniittipuskuria. Kairareiän pohjavedestä oli 80-luvulla tehty mittauksia sulfaatin määrästä ja sen isotooppikoostumuksesta. Nyt kairareiän pohjavedestä oli määrä selvittää sulfaattisen, sulfidisen sekä muiden rikkiyhdisteiden eli niin kutsutun X-faasin pitoisuus ja isotooppikoostumus eri osissa kairareikää. Isotooppikoostumuksen perusteella oli tarkoitus selvittää rikin lähteitä ja sulfaatinpelkistyksen intensiteettiä kairareiässä. Pohjavesinäytteet kerättiin letkuprofiilimenetelmällä 100 metrin pätkissä. Pohjavesinäytteistä analysoitiin muun muassa alkuaineiden ja ionien pitoisuuksia spektrometrilla ja ionikromatografilla. Rikin isotooppikoostumus selvitettiin eri rikkifaasien erottelun jälkeen massaspektrometrisin menetelmin. Tupos 001 -kairareiän pohjavedestä havaittiin runsaasti sulfaattia noin 800 metrin syvyyteen asti. Myös sulfidia mitattiin kairareiästä kaikilta syvyyksiltä, minkä lisäksi sulfidipitoisuuksissa havaittiin selkeä piikki 600-700 metrin syvyydellä. Sulfaattisen, sulfidisen ja X-faasin sisältämän rikin δ34S-isotooppikoostumus oli samankaltainen kairareiän ylä- ja keskiosissa vaihdellen noin 6-10 ‰:n (CDT) välillä. Kairareiän pohjalla sulfidinen rikki muuttui selvästi köyhemmäksi ja sulfaattinen ja X-faasiin sitoutunut rikki puolestaan rikastuneemmaksi 34S-isotoopin suhteen. Tupokselta saadut mikrobiologiset tulokset osoittavat sulfaatinpelkistäjäbakteerien runsaan esiintyvyyden pohjavedessä. Tässä tutkielmassa havaittu korkea sulfaattipitoisuus ja sen lasku kairareiän alaosissa, sulfidipiikki sekä sulfaatin ja sulfidin isotooppikoostumus varsinkin kairareiän pohjalla tukevat mikrobiologisia tuloksia. Etenkin tutkimuksessa havaitun sulfidipiikin perusteella sulfaatinpelkistys voi paikoitellen tuottaa huomattavasti kohonneita sulfidipitoisuuksia, minkä perusteella mikrobiologinen sulfaatinpelkistys voi lisätä ydinjäte-säiliöinä käytettävien kuparikapselien korroosion riskiä. Rikkifaasien pitoisuuksiin ja niiden isotooppikoostumukseen on sulfaatinpelkistyksen ohella todennäköisesti vaikuttanut myös merivesi ja rikkimineraalit niin sedimenttikivessä kuin kiteisessä kallioperässäkin. 80-luvulla suoritettuihin rikkitutkimuksiin verrattuna tässä tutkielmassa kolmen eri rikkifaasin ja kattavamman näytemäärän tutkiminen tuotti aiempaa tarkempia tutkimustuloksia rikin geokemiasta Tupoksen kalliopohjavedessä.
 • Kettunen, Kia (2021)
  Ilman saastuminen on maailmanlaajuinen ongelma ja ihmisen toiminta lisää merkittävästi kohonneita epäpuhtauksia ilmakehässä. Merkittävimpiä päästölähteitä ovat fossiilisten polttoaineiden käyttö, energiantuotanto, teollisuus, maatalous, kotitaloudet ja jätehuolto. Happamoittava rikki-, typpi- ja ammoniumlaskeuma on ollut yksi suuri ongelma lisääntyneiden päästöjen myötä, mutta erityisesti rikin ja typen oksidien päästöjä on pystytty vuoden 1990 tasosta vähentämään onnistuneesti. Vuonna 1975 aloitettiin valtakunnallinen lumen seurantatutkimus 53 eri pohjaveden seuranta-asemalla. Tämän tutkielman tarkoituksena oli tarkastella valituilla asemilla talviaikaisen ilmaperäisen laskeuman pitoisuuksia ja havainnoida niiden mahdollisia vaikutuksia alueen pohjaveteen. Lisäksi haluttiin tarkastella, sopiiko tämänkaltainen pitkäaikainen seuranta-aineisto tilastolliseen tarkasteluun. Seuranta-asemista valittiin kuusi asemaa siten, että ne kattavat Suomen maantieteellisesti mahdollisimman laajasti, asemia olisi sekä hiekka- että moreenialueilla ja näytteenotto olisi aloitettu ainakin osalla asemista jo vuonna 1975. Asemista päädyttiin valitsemaan Valkealan, Parikkalan, Haapajärven, Kuusamon, Lumiahon ja Sodankylän asemat. Aineisto saatiin valmiina Suomen ympäristökeskukselta ja se on saatavissa myös pohjavesitietojärjestelmästä (POVET). Lumi- ja pohjavesinäytteistä mitatuista muuttujista valittiin ne, joita oli mitattu molemmista näytetyypeistä tarpeeksi pitkältä aikaväliltä tilastollisen tarkastelun onnistumiseksi. Analyysituloksia tarkasteltiin ensin asemakohtaisesti, jonka jälkeen lumi- ja pohjavesinäytteille tehtiin erilaisia tilastollisia analyyseja: ei-parametrinen ja parametrinen t-testi, pääkomponenttianalyysi sekä korrelaatioanalyysi. Lisäksi aineistoa tarkasteltiin visuaalisesti laskeuman ja pohjaveden välillä mahdollisesti esiintyvien yhteyksien löytämiseksi. Selvin yhteys laskeuman ja pohjaveden välillä löytyi happamoittavan laskeuman ja pohjaveden happamoitumista indikoivien muuttujien välillä. Happamoittavan kuormituksen lasku näkyi pH:n sekä alkaliniteettipitoisuuden nousuna ja sulfaattipitoisuuden laskuna. Raskasmetallipitoisuuksissa havaittiin myös yhteys laskeuman ja pohjaveden välillä. Muiden muuttujien osalta selvää yhteyttä pitoisuuksissa ei havaittu. Laskeuman ja muiden pohjaveden koostumukseen vaikuttavien tekijöiden suhteen arviointi havaittiin hankalaksi, mutta esimerkiksi metsähakkuiden vaikutus pohjaveden nitraattipitoisuuksiin löydettiin. Jotta tilastollinen tarkastelu oli luotettavaa, tuli aineistosta ensin poistaa tai korjata erilaisista virhelähteistä johtuvat poikkeamat. Aineiston todettiin sisältävän monia erilaisia virhelähteitä liittyen näytteenottoon, näytteiden analysointiin ja tuloksien kirjaamiseen. Lisäksi muutokset määritysrajoissa, mittaustarkkuuksissa ja menetelmien tarkkuuksissa vuosien varrella tuli ottaa huomioon. Ennen tilastollista käsittelyä virheet ja poikkeamat tuli havaita sekä korjata tai poistaa. Toimiviksi jo toteutetuiksi parannuksiksi todettiin Suomen ympäristökeskuksen vuonna 2013 julkaisema laatusuositus ympäristöhallinnon vedenlaaturekistereihin vietäville tiedoille sekä vuoden 2016 jälkeinen keskitetympään analysointimalliin siirtyminen. Poikkeamiin aineistossa voisi kuitenkin jatkossa kiinnittää huomiota jo analyysivaiheessa ja erityisesti tuloksia kirjatessa, jotta aikaa vieviltä korjausprosesseilta jatkossa vältyttäisiin. Korjausten jälkeen aineisto on kuitenkin hyvin käyttökelpoista ja mahdollistaa laajamittaisenkin laskeuman ja pohjavesien pitoisuuksien tilastollisen tarkastelun.
 • Männistö, Theo (2024)
  The traditional method for identifying sulfate soils has been the incubation method, which typically takes 9-19 weeks. However, in collaboration, the Finnish Environment Institute (SYKE), Geological Survey of Finland (GTK), and Åbo Akademi developed a faster hydrogen peroxide oxidation method for identifying sulfate soils and assessing acidity potential. This method allows for sulfate soil identification and acidity potential estimation in just a few hours. The hydrogen peroxide oxidation method was used to identify sulfate soils in the Helsinki region and to evaluate the method. The study areas included the Sunnuntaipalsta-field area in Malmi, the area associated with the relocation of Gasgrid’s gas pipeline in Pihlajamäki, and the Hermanninranta- Kyläsaari area. Sulfate concentrations determined by the oxidation method were compared with concentrations obtained through water extraction at the Helsinki geophysical, environmental and mineralogical laboratories (Hellabs) of the University of Helsinki's Department of Geology and Geophysics, and acid extraction at ALS Finland Ltd. In Malmi, the method worked well and reliably, indicating naturally acidified soil with relatively low sulfur concentrations. Deeper layers revealed potential acidic sulfate soil materials. In Pihlajamäki, the method was effective, identifying clear potential acidic sulfate soils even with samples consisting of clay fillings. Challenges arose in the Hermanninranta-Kyläsaari area due to contaminated fill soils with high pH values and various hydrocarbons. The lower layers of the samples were rich in organic matter (LOI > 10%), causing the hydrogen peroxide oxidation method to overestimate sulfate concentrations, resulting in deviations with both acid and water extraction results. Based on the results, the hydrogen peroxide oxidation method performs most reliably when loss on ignition (LOI) is < 10% and the pH change (ΔpH) after oxidation is less than 5 units. The method could be a valuable addition to soil investigations conducted by the City of Helsinki's construction services public enterprise, Stara, in their Street and ground laboratory. The method is effective and enables the rapid identification of potential acidic sulfate soils.