Skip to main content
Login | Suomeksi | På svenska | In English

Browsing by Author "Öhman, Jenny"

Sort by: Order: Results:

  • Öhman, Jenny (2018)
    Många elever i grundskolan anser att fysiken är ganska ointressant. Problemet ofta är att de inte förstår att fysiken faktiskt har med deras egen vardag att göra. Det kan vara svårt för en elev att uppfatta och förstå vad som händer på en atomnivå. Genom att använda sig av vardagliga exempel och ta ner fysiken till en vardaglig nivå väcker man intresse hos eleverna. I bästa fall förstå eleverna fysikaliska fenomen bättre då man tar exempel ur vardagen. Eleverna kan bättre förstå ämnet. Den nya läroplanen har försökt att poängtera att det är viktigt att ta upp vardagliga fenomen i fysikundervisningen, så vi är påväg mot rätt håll. Denna avhandling förklarar fysiken bakom vardagliga fenomen. Fenomenen är tagna från många olika vardagliga sammanhang, som till exempel nyheter och idrott. Elever har olika intressen och därför är det viktigt att ta fenomen från olika sammanhang, så att alla elever kan känna att detta berör just mig och min vardag. Detta material visar också hur man kan utgå från ett fenomen och sedan gå till fysiken, istället för att först fundera på formler och sedan tillämpningar. Många elever har tappat intresset då man talar om formler och är inte lika uppmärksamma sedan när man talar om olika fenomen (om man gör det).