Skip to main content
Login | Suomeksi | På svenska | In English

Browsing by Author "Ahlskog, Niki"

Sort by: Order: Results:

  • Ahlskog, Niki (2019)
    Progressiivisen web-sovelluksen (Progressive Web Application, PWA) tarkoitus on hämärtää tai jo- pa poistaa raja sovelluskaupasta ladattavan sovelluksen ja normaalin verkkosivuston välillä. PWA- sovellus on kuin mikä tahansa normaali verkkosivusto, mutta se täyttää lisäksi seuraavat mitta- puut: Sovellus skaalautuu mille tahansa laitteelle. Sovellus tarjotaan salatun yhteyden yli. Sovellus on mahdollista asentaa puhelimen kotinäytölle pikakuvakkeeksi, jolloin sovellus avautuu ilman se- laimesta tuttuja navigointityökaluja ja lisäksi sovelluksen voi myös avata ilman verkkoyhteyttä. Tässä työssä käydään läpi PWA-sovelluksen rakennustekniikoita ja määritellään milloin sovellus on PWA-sovellus. Työssä mitataan PWA-sovelluksen nopeutta Service Workerin välimuistitallen- nusominaisuuksien ollessa käytössä ja ilman. PWA-sovelluksen luomista ja käyttöönottoa tarkastel- laan olemassa olevassa yksityisessä asiakasprojektissa. Projektin tarkastelussa kiinnitetään huomio- ta PWA-sovelluksen tuomiin etuihin ja kipupisteisiin. Tuloksen arvioimiseksi otetaan Google Chromen Lighthouse -työkalua käyttäen mittaukset sovel- luksen progressiivisuudesta ja nopeudesta. Lisäksi sovellusta vasten ajetaan Puppeteer-kirjastoa hyödyntäen latausnopeuden laskeva testi useita kertoja sekä tarkastellaan PWA-sovelluksen Service Workerin välimuistin hyödyllisyyttä suorituskyvyn ja latausajan kannalta. Jotta Service Workerin välimuistin käytöstä voidaan tehdä johtopäätökset, nopeuden muutosta tarkastellaan progressii- visten ominaisuuksien ollessa käytössä ja niiden ollessa pois päältä. Lisäksi tarkastellaan Googlen tapaustutkimuksen kautta Service Workerin vaikutuksia sovelluksen nopeuteen. Testitulokset osoittavat että Service Workerin välimuistin hyödyntäminen on nopeampaa kaikissa tapauksissa. Service Workerin välimuisti on nopeampi kuin selaimen oma välimuisti. Service Worker voi myös olla pysähtynyt ja odotustilassa käyttäjän selaimessa. Silti Service Workerin aktivoimi- nen ja välimuistin käyttäminen on nopeampaa kuin selaimen välimuistista tai suoraan verkosta lataaminen.
  • Ahlskog, Niki (2019)
    Progressiivisen web-sovelluksen (Progressive Web Application, PWA) tarkoitus on hämärtää tai jopa poistaa raja sovelluskaupasta ladattavan sovelluksen ja normaalin verkkosivuston välillä. PWA-sovellus on kuin mikä tahansa normaali verkkosivusto, mutta se täyttää lisäksi seuraavat mittapuut: Sovellus skaalautuu mille tahansa laitteelle. Sovellus tarjotaan salatun yhteyden yli. Sovellus on mahdollista asentaa puhelimen kotinäytölle pikakuvakkeeksi, jolloin sovellus avautuu ilman selaimesta tuttuja navigointityökaluja ja lisäksi sovelluksen voi myös avata ilman verkkoyhteyttä. Tässä työssä käydään läpi PWA-sovelluksen rakennustekniikoita ja määritellään milloin sovelluson PWA-sovellus. Työssä mitataan PWA-sovelluksen nopeutta Service Workerin välimuistitallennusominaisuuksien ollessa käytössä ja ilman. PWA-sovelluksen luomista ja käyttöönottoa tarkastellaan olemassa olevassa yksityisessä asiakasprojektissa. Projektin tarkastelussa kiinnitetään huomiota PWA-sovelluksen tuomiin etuihin ja kipupisteisiin. Tuloksen arvioimiseksi otetaan Google Chromen Lighthouse -työkalua käyttäen mittaukset sovelluksen progressiivisuudesta ja nopeudesta. Lisäksi sovellusta vasten ajetaan Puppeteer-kirjastoa hyödyntäen latausnopeuden laskeva testi useita kertoja sekä tarkastellaan PWA-sovelluksen Service Workerin välimuistin hyödyllisyyttä suorituskyvyn ja latausajan kannalta. Jotta Service Workerin välimuistin käytöstä voidaan tehdä johtopäätökset, nopeuden muutosta tarkastellaan progressiivisten ominaisuuksien ollessa käytössä ja niiden ollessa pois päältä. Lisäksi tarkastellaan Googlen tapaustutkimuksen kautta Service Workerin vaikutuksia sovelluksen nopeuteen. Testitulokset osoittavat että Service Workerin välimuistin hyödyntäminen on nopeampaa kaikissa tapauksissa. Service Workerin välimuisti on nopeampi kuin selaimen oma välimuisti. Service Worker voi myös olla pysähtynyt ja odotustilassa käyttäjän selaimessa. Silti Service Workerin aktivoiminen ja välimuistin käyttäminen on nopeampaa kuin selaimen välimuistista tai suoraan verkosta lataaminen.