Skip to main content
Login | Suomeksi | På svenska | In English

Browsing by Author "Laakso, Pekka"

Sort by: Order: Results:

  • Laakso, Pekka (2014)
    Tietotekniikkaa hyödynnetään nykyään kaikkialla yhteiskunnassa enemmän kuin koskaan ennen. Myös eri oppiaineiden opetuksen yhteydessä käytetään nykyään paljon erilaisia teknisiä apuvälineitä. Matematiikan opettamisessa tietotekniikan avulla on kuitenkin omat haasteensa, kaavojen kirjoittaminen ja kuvien piirtäminen ei ole yhtä helppoa kuin kynän ja paperin avulla, sillä matematiikkassa on paljon vaatimuksia kirjoitusasun ja muotoilun suhteen. Matemaattisen tekstin muotoilu ja erilaisten kuvioiden piirtäminen tietokoneella voi olla melko haastavaa. Haasteista huolimatta on tietotekniikka kuitenkin erittäin hyödyllinen apuväline. Parhaimmillaan sen avulla voi säästää paljonkin aikaa verrattuna esimerkiksi liitutaululle tai dokumenttiprojektoriin tehtäviin merkintöihin. Opetusmateriaalien uudelleenkäyttö ja jakaminen helpottuvat, kuvioiden kokoa voi muuttaa helposti ja kappaleiden konstruoiminen sekä avaaminen on helppoa ja nopeaa. Varsinkin kolmiulotteisten kappaleiden piirtäminen voi olla tietokoneella huomattavasti nopeampaa kuin käsin. Tässä teoksessa pohditaan avaruusgeometrian opettamista kouluissa. Milloin opetus on järkevää toteuttaa tietokoneen avulla ja milloin kannattaa pysytellä perinteisissä menetelmissä. Miksi tietokonetta kannattaisi hyödyntää opetuksessa ja miten opetus käytännössä tapahtuu, kun tietokonetta halutaan hyödyntää. Käytännön opetuksen kannalta tässä perehdytään tarkemmin GeoGebra-ohjelmistoon. Sillä on mahdollista kohtuullisen helposti sekä kirjoittaa matemaattisia kaavoja, että piirtää matemaattisia kuvioita. Ohjelmisto mahdollistaa myös tietynlaisten havainnollistavien animaatioiden tekemisen. Esimerkiksi kappaleiden koon muuttaminen voidaan tehdä suoraan liukukytkimestä. GeoGebran uudemmissa versioissa on mahdollista myös piirtää kolmiulotteisia kappaleita. Näitä avaruusgeometrisia kappaleita voidaan myös pyörittää eli toisin sanottuna niitä voidaan tarkastella mistä kulmasta tahansa. Kappaleiden pyörittäminen helpottaa avaruusgeometristen kappaleiden hahmottamista. Pyörittämisen avulla kappaleita voidaan tarkastella helposti useasta kulmasta. Esitietoina oletetaan, että lukijalla on jonkinlainen käsitys eri tietokoneohjelmistojen käyttämisestä. Esimerkeissä käytettävän GeoGebra-ohjelmiston asentamista ei käydä läpi, mutta niissä käytettävät toiminnot opastetaan vaihe vaiheelta. Konkreettiset esimerkit lukiomatematiikasta ohjeistetaan tekemään vaihe vaiheelta. Ohjeiden avulla pyritään siihen, että lukija pystyy tarvittaessa itse tekemään havainnollistavia esityksiä ja lisää esimerkkejä. Esimerkkitehtävien lisäksi pohditaan sitä, miten muuten opettaja voi hyödyntää tietotekniikkaa opetuksessaan. GeoGebra-ohjelmistoa voi hyödyntää esimerkiksi kokeiden piirrosten tekemisessä, interaktiivisuuden ja leikinomaisuuden lisäämiseen oppitunneilla tai oppimaterialin tekemiseen ja jakamiseen.