Skip to main content
Login | Suomeksi | På svenska | In English

Browsing by Author "Väänänen, Krista"

Sort by: Order: Results:

  • Väänänen, Krista (2020)
    Kotlin on vuonna 2016 virallisesti julkaistu ja viime aikoina paljon suosiota saanut ohjelmointikieli. Se muistuttaa paljon Javaa, mutta on syntaksiltaan tiiviimpää. Kotlinissa on olio-ohjelmointipiirteiden lisäksi funktionaalisen ohjelmoinnin piirteitä. Tämän tutkielman tarkoitus oli selvittää konsulttiyritys Solitan kehittäjien kokemuksia ja ajatuksia Kotlinista. Lisäksi tutkittiin, soveltuisiko Kotlin laajemmin käytettäväksi ohjelmistokehityksessä yrityksessä, ja voisiko sillä korvata Javaa projekteissa. Tutkimusaineisto kerättiin kyselylomakkeen ja teemahaastatteluiden avulla. Aineisto analysoitiin sisällönanalyysin ja kvantifioinnin menetelmillä. Tutkimuksen tulokset olivat saman suuntaiset aiempien Kotlinista tehtyjen tutkimusten kanssa. Tuloksena oli, että kokemusten perusteella Kotlin soveltuu käytettäväksi ohjelmistokehityksessä. Siirtymä Javasta Kotlinin käyttöön on helppoa, sillä kielten syntaksi ja monet ominaisuuksista ovat samanlaisia. Kotlinissa on kuitenkin Javaan verrattuna monia Javaa parempia ominaisuuksia. Lisäksi Kotlinin käyttö lisää tuottavuutta ja parantaa koodin laatua. Tulosten pohjalta voidaan arvioida, että Kotlinilla voi korvata Javaa ohjelmistoprojekteissa.