Skip to main content
Login | Suomeksi | På svenska | In English

Browsing by Author "Väänänen, Ollipekka"

Sort by: Order: Results:

  • Väänänen, Ollipekka (2022)
    Tiedonhallinta on oleellinen osa nykypäivän tietotyötä, tämä maisterintutkielma tarkastelee tietojohtamisen ja tiedonhallinnan käsitteiden avulla projektinhallintaa. Projektinhallinta on käsitteenä laaja ja tässä työssä sitä tarkastellaan rakennushankkeiden johtamisen ja eri osapuolien tiedonhallinnan näkökulmasta. Rakennushanke koostuu useasta erilaisesta sidosryhmästä, joiden tavoitteena on yhteistoimin rakentaa ja tai korvata jotakin olemassa olevaa. Rakennushankkeissa tiedonhallinta on kriittistä, sillä päätöksillä on suoranainen vaikutus projektin onnistumiseen. Työ käsittelee datan mallinnuksen merkitystä sekä sen hyödyntämistä matalan kynnyksen ohjelmoinnissa, jonka hyödyntäminen yrityksissä on kasvanut viime vuosina merkittävästi. Työn tavoitteena on tutkia kuinka rakennushankkeiden tiedonhallintaa voisi kehittää rakennushankkeiden projektityöskentelyssä. Tavoitteena on tutkia, soveltuuko Microsoft Power Platform sekä Teams viestintä- ja yhteistyöalusta tietojohtamisen työkaluksi projektinhallintaan tiedonhallinnan näkökulmasta sekä voiko kyseisillä tuotteilla ratkaista eri toimijoiden yhteistoiminnan haasteita. Case esimerkkinä matalan kynnyksen ohjelmointiin liittyen tutkitaan erästä rakennushankkeiden johtamiseen liittyvää prosessia nimeltä työmaakokous. Työn tuloksena on havaittu, että tiedonhallinta sekä työssä tarkasteltu matalan kynnyksen ohjelmointialusta soveltuu rakennushankkeen projektinhallintaan tuoden läpinäkyvää tiedonhallintaa sekä hallittavuutta projekteihin.