Skip to main content
Login | Suomeksi | På svenska | In English

Browsing by Author "Wiikinkoski, Oskari"

Sort by: Order: Results:

  • Wiikinkoski, Oskari (2013)
    Ylioppilastutkintolautakunta päätyi laskinohjetta uudistaessaan sallimaan kevään 2012 matematiikan ylioppilaskokeessa ensimmäistä kertaa myös niin kutsuttujen CAS-laskinten käytön. Tämä uudistus johti tilanteeseen, jossa osa pitkän matematiikan kokeen tehtävistä oli mahdollista ratkaista pelkästään laskimen avulla. Matematiikan opettajat ovat ilmaisseet huolensa laskinten käytön tuomista haasteista ja uhkista matematiikan opiskelulle ja opetukselle lukiossa sekä myös matematiikan tulevaisuudelle oppiaineena. Tässä tutkielmassa perehdytään teknisten apuvälineiden, erityisesti CAS-laskinten, käytön vaikutuksiin matematiikan opiskelussa sekä opettajien näkemyksiin ja odotuksiin siitä, miten laskimet tulevat muuttamaan lukion matematiikan opetusta ja ylioppilaskoetta. Matematiikan opettajien keskuudessa on herännyt kriittinen keskustelu uusien apuvälineiden käytöstä ja erityisesti CAS-laskinten antamasta edusta pitkän matematiikan ylioppilaskokeessa. Tässä tutkielmassa käydään läpi kevään 2013 pitkän matematiikan kokeen tehtäviä, ja pohditaan millaisen edun CAS-laskinta käyttävä ylioppilaskokelas saa sellaiseen opiskelijatoveriinsa verrattuna, jolla on käytössään tavallinen graafinen laskin ja taulukkokirja. Tehtävien ratkaisuja lähestytään konstruktivistisen oppimiskäsityksen ja -ratkaisuprosessin näkökulmasta. Ratkaisujen lopuksi pohditaan tulevatko ylioppilaskokelaan taidot mitatuksi tehtävän tarkoittamalla tavalla, jos kokelaalla on käytössään uusimmat tekniset apuvälineet. Lisäksi tutkielmassa esitellään mahdollisuuksia hyödyntää CAS-laskinta pitkän matematiikan opetuksen apuvälineenä ja tehdään katsaus saatavilla oleviin matematiikan ohjelmistoihin. Tutkielmassa käydään läpi myös Matemaattisten aineiden opettajien liiton keväällä 2012 tekemän CAS-laskimia koskevan kyselytutkimuksen tuloksia pohjustuksena laskimista käytävälle keskustelulle. Tutkielman tuloksena todettiin, että opettajakunta on jossain määrin kahtiajakautunut suhteessa teknisten apuvälineiden, erityisesti CAS-laskinten, käyttöön matematiikan opetuksen tukena. Yleinen vallitseva mielipide opettajien keskuudessa oli, että ainakin ylioppilaskokeen tehtäviä täytyy miettiä uudelleen, jos CAS-laskinten käyttö aiotaan sallia myös jatkossa. Jopa koko matematiikan kokeen uudistamista ehdotettiin. Tätä näkemystä tukevat myös tässä tutkielmassa pitkän matematiikan tehtävien ratkaisuista saadut kokemukset. Osa kokeen tehtävistä menetti jossain määrin merkityksensä, kun niiden ratkaisemiseen käytettiin apuvälineenä CAS-laskinta. Tutkielmassa havaittiin, että on silti mahdollista luoda myös sellaisia koetehtäviä, jotka edelleen mittaavat ylioppilaskokelaan matemaattisia taitoja luotettavasti.