Skip to main content
Login | Suomeksi | På svenska | In English

Browsing by Issue Date

Sort by: Order: Results:

 • Koskentausta, Juho (2023)
  Global warming is rapidly reducing the Arctic sea ice cover. Along with its major impacts in the Arctic, the sea ice loss is known to affect the climate in remote continental areas. In this thesis, the remote effects are studied by analysing data from experiments carried out using the ECHAM6 atmospheric general circulation model forced with simple sea ice concentration and sea surface temperature configurations. The European and Asian midlatitude winter responses of surface air temperature are investigated, together with anomalies of variables potentially affecting them: sea level pressure, thermal advection, adiabatic and diabatic heating and surface energy fluxes. Arctic sea ice loss was found to have contributed weakly to the European warming from the 1980s to the 2010s. With sea ice and sea surface temperature conditions projected for 2071–2100, the warming response was about 1 °C relative to the 1979–2008 climatology, despite a negative North Atlantic Oscillation phase response. In Asia, the model simulates slight cooling of about 0.5 °C east of the Urals in the past and in the eastern parts of the continent in the future. However, the cooling responses are overwhelmed by the warming effect of global forcings. The effects of internal variability are large, and the role of the thermodynamic processes and surface energy fluxes in the link between the Arctic and Eurasia is not very clear. However, the temperature responses are mostly consistent with previous research, even though the model does not capture the observed past changes well.
 • Lehtonen, Sasu (2023)
  Brennanin konjektuuri on matemaattinen hypoteesi, jonka muotoili J. E. Brennan vuonna 1978. Hypoteesissa on tarkoitus arvioida konformikuvauksen derivaatan moduulin integraalin potenssia avoimessa yksikkökiekossa. Brennan onnistui myöhemmin löytämään rajoja tälle potenssille, ja vuonna 1999 Daniel Bertilsson onnistui löytämään väitöskirjassaan lisää rajoja kyseiselle potenssille, mutta päähypoteesi pysyy avoimena. Tässä tutkielmassa esitellään määritelmiä, lauseita ja muita matemaattisia tuloksia, joita hyödyntämällä konjektuurin integraalin potenssille on onnistuttu löytämään rajoja. Johdantokappaleessa esitellään mielenkiinnon kohteena oleva matemaattinen ongelma, ja lisäksi siinä mainitaan muutama matemaattinen käsite, jotka ovat oleellisia tämän tutkielman kannalta. Nämä käsitteet ovat Koeben distortiolause, analyyttinen funktio ja universaali integraalikeskiarvojen spektri. Toisessa kappaleessa käydään läpi taustatietoja, jotka on hyvä tietää tässä tutkielmassa. Ensiksi kyseisessä kappaleessa palautetaan mieleen mikä on kompleksiluku ja kerrotaan niiden kahdesta ilmaisutavasta. Ensimmäinen tapa ilmaista kompleksiluku on ilmaista se luvun reaali- ja imaginaariosan avulla, ja toinen tapa esittää kompleksiluku on käyttämällä moduulia, siniä ja kosinia. Tässä toisessa tavassa käytetään myös kompleksiluvun argumenttia, joka on moduulin ja reaaliakselin välinen kulma. Toisessa kappaleessa esitellään myös kompleksisen differentioituvuuden ja analyyttisen funktion käsitteet, jotka molemmat ovat hyvin tärkeitä kompleksianalyysissa. Kyseisessä kappaleessa mainitaan myös Cauchy-Riemannin yhtälöt, biholomorfinen funktio ja joitain topologisia käsitteitä. Lisäksi myös siinä käydään läpi yksi kompleksiseen differentioituvuuteen ja Cauchy-Riemannin yhtälöihin liittyvä lause. Kappaleen lopussa tutustutaan myös Koebe funktioon ja yhteen lauseeseen, jossa yleistä juurifunktiota ja funktion jatkuvia haaroja. Kolmannessa kappaleessa tutustutaan S- ja Sigma- luokkiin, jotka ovat tutkielmassa käsiteltäviä kuvausluokkia. S-luokan alkiot ovat kuvauksia, jotka ovat analyyttisia ja injektioita, niiden arvo pisteessä 0 on 0 ja derivaatan arvo pisteessä 0 on 1. Sigma-luokan alkiot ovat puolestaan kuvauksia, jotka ovat analyyttisia ja injektioita sellaisten kompleksilukujen joukossa, joiden moduuli on suurempi kuin 1. Lisäksi tämän luokan funktioiden raja-arvo äärettömyyspisteessä on ääretön, ja derivaatan arvo äärettömyyspisteessä on 1. Sigma-luokan alkiot voidaan myös ilmaista suppenevana sarjana. Kappaleessa 3 käydään myös läpi Alue lause, Bieberbachin lause ja Koebe ¼- lause, ja kappaleen lopussa tutustutaan paremmin esimerkkeihin funktiosta, jotka kuuluvat kuvausluokkaan S. Neljännessä kappaleessa käydään läpi distrotiolauseita, joita ovat hyvin tärkeitä tämän tutkielman kannalta. Lisäksi kappaleessa tutustutaan Kasvulauseeseen, Yhdistettyyn kasvudistortiolauseeseen, Säteittäiseen distortiolauseeseen ja näiden todistuksiin. Viidennessä eli viimeisessä kappaleessa palataan Brennanin konjektuurin määritelmään ja käydään läpi derivaattafunktion integraalikeskiarvojen spektri ja universaali integraalikeskiarvojen spektri. Kappaleen lopussa kerrotaan myös Koebe derivaattafunktion integraalikeskiarvojen spektri.
 • Hammarström, Lukas (2023)
  Projektet Avoin Data Opetuksessa går ut på att hålla fortbildningar för lärare och skapa undervisningsmaterial för gymnasiet, med öppna data och statistikbehandling som huvudtema, och python-programmering som verktyg. Projektet är planerat at passa in i många ämnen, och utgår ifrån att de flesta elever inte har programmerat tidigare. I denna avhandling undersöks aktuella undervisningsbegrepp så som tvärvetenskaplig undervisning, autentisk undervisning och projektbaserat lärande, och vilken betydelse dessa får ur projektets synvinkel. Tvärvetenskaplig undervisning är att modebegrepp inom pedagogiken, och jag ville undersöka vad det i praktiken innebär, och vilka officiella institutioner som uppmanar till det. De sista avsnitten är ett subjektivt återberättande av mitt eget arbete med projektet, mina insikter och de med- och motgångar jag har mött när jag har skrivit material och testat det i klassrummet. Feedback-formulär och elevers utlåtande ligger som grund för en del av analysen. I projektet används verkliga mätdata från institutioner som CERN och THL. Detta ger projektet en värdefull autenticitet, men ger även upphov till många nya utmaningar.
 • Corner, Joona (2023)
  The aim of this work is to develop and optimise an atmospheric inverse modelling system to estimate local methane (CH4) emissions in peatlands. Peatlands are a major source of CH4 regionally in boreal areas and they have significance on a global scale as a soil carbon storage. Data assimilation in the inverse modelling system is based on an ensemble Kalman filter (EnKF) which is widely used in global and regional atmospheric inverse models. The EnKF in this study is an implementation of the EnKF used in the global atmospheric inversion model CarbonTracker Europe-CH4 (CTE-CH4) applied to local setting in the peatland. Consistency of the methodology with regional and global models means that it is possible to expand the system in scale. Siikaneva fen in Southern Finland is used as a testbed for the optimisation of the system. Prior natural CH4 fluxes in Siikaneva are acquired from the HelsinkI Model of MEthane buiLd-up and emIssion for peatland (HIMMELI) which simulates exchange of gases in peatlands. In addition to the peatland fluxes, anthropogenic fluxes at the site are estimated as well in the inversion. For the assimilation of atmospheric CH4 concentration observations, the CH4 fluxes are transformed into atmospheric concentration with a simple one-dimensional box model. The optimisation of the system was done by changing parameters in the model which affect the data assimilation. In model optimisation tests it was discovered that the performance of the modelling system is unstable. There was large variability in the produced estimates between consecutive model runs. Model evaluation statistics did not indicate improvement of the estimates after the inversion. No exact reason for the unstability was able to be determined. Posterior estimates of CH4 fluxes for years 2012–2015 did not differ much from prior estimates and they had large uncertainty. However, evaluation against flux measurements showed reasonable agreement and posterior concentration estimates were within the uncertainty range of the observed concentration.
 • Arce Justiniano, Alejandro (2023)
  This thesis is an exploration of food delivery couriers’ everyday experiences, practices and sensemaking processes through a posthumanist and sociomaterial approach that highlights the idea that technology and society are mutually shaping one another, and that considers the agency of non-human entities such as algorithms, transcendental. Moreover, by adopting a sociomaterial perspective, we can have a better understanding of how social and technological systems, as well as human and non-human beings, are interrelated, how they shape, and are shaped by one another. This work’s aims are threefold: First, it explores couriers’ experiences at work and describes their daily practices in order to understand the enactment of agency from a sociomaterial and post-humanist philosophical tradition. Second, it explores the material implications of algorithmic management in couriers’ lives, and finally, it explores the way couriers perform their work in context, both through the tethered geographical elements of the city, and amidst the platform’s multiple entanglements and spatiotemporal arrangements. The research design of this thesis has a strong qualitative research methodology, including methods such as walk-along interviews, semi-structured interviews, ethnographic reporting techniques, and the author’s 3-month work experience as a food delivery courier. The findings of this work suggest that we should acknowledge the platform as a constant becoming entity where couriers’ sensemaking processes are produced at the intersection of their experience of the city and their relationship with the managing algorithms of the platform. A performative sociomaterial practice that constantly produces knowledge that is used by couriers to negotiate their participation in the platform. This thesis expands previous understandings of digital workers’ experiences of algorithmic management by incorporating a sociomaterial and performative approach in the analysis of couriers’ sensemaking processes. Furthermore, by considering the relationships and interactions between human and nonhuman agencies in the food delivery platform industry, this work contributes not only to the understanding of agency within digital platforms but also to a broader understanding of agency in our increasingly digitally mediated societies.
 • Kopio, Ville (2023)
  Coupled empowerment maximization (CEM) is an action selection policy for artificial agents. It utilizes the empowerment values of different agents in order to determine the best possible action to take. Empowerment quantifies the potential an agent has to impact the world around it. For example, an agent in an open field has a higher empowerment compared to an agent that is locked in a cage as in an open field the agent has a higher freedom of movement. This kind of action selection policy does not rely on the agent behavior to be explicitly programmed which makes it particularly promising as a non-player character policy for procedurally generated video games. To research the feasibility of CEM agents in practice, they should be studied in a large variety of different situations and games. Some studies have already been performed with a CEM agent that is implemented in the Python programming language. The agent ran in small game environments built on top of the Griddly game engine, but the computational performance of the agent has not been the focus. Scaling the experiments to larger environments using the old implementation is not feasible as conducting the experiments would take an enormous amount of time. Thus, the focus in this thesis is on lowering the time complexity of the agent so that there are more avenues for further research. This is reached with a new CEM agent implementation that (1) has a more modular architecture making future changes easier, (2) simulates future game states with an improved forward model which keeps track of already visited game states, and (3) uses an optimized Griddly version which has improved environment cloning performance. Our approach is around 200 times faster compared to the old implementation using environments and parametrization that potentially are used in future quantitative and qualitative experiments. The old implementation also has some bugs that are now resolved in the new implementation.
 • Steenari, Jussi (2023)
  Ship traffic is a major source of global greenhouse gas emissions, and the pressure on the maritime industry to lower its carbon footprint is constantly growing. One easy way for ships to lower their emissions would be to lower their sailing speed. The global ship traffic has for ages followed a practice called "sail fast, then wait", which means that ships try to reach their destination in the fastest possible time regardless and then wait at an anchorage near the harbor for a mooring place to become available. This method is easy to execute logistically, but it does not optimize the sailing speeds to take into account the emissions. An alternative tactic would be to calculate traffic patterns at the destination and use this information to plan the voyage so that the time at anchorage is minimized. This would allow ships to sail at lower speeds without compromising the total length of the journey. To create a model to schedule arrivals at ports, traffic patterns need to be formed on how ships interact with port infrastructure. However, port infrastructure is not widely available in an easy-to-use form. This makes it difficult to develop models that are capable of predicting traffic patterns. However, ship voyage information is readily available from commercial Automatic Information System (AIS) data. In this thesis, I present a novel implementation, which extracts information on the port infrastructure from AIS data using the DBSCAN clustering algorithm. In addition to clustering the AIS data, the implementation presented in this thesis uses a novel optimization method to search for optimal hyperparameters for the DBSCAN algorithm. The optimization process evaluates possible solutions using cluster validity indices (CVI), which are metrics that represent the goodness of clustering. A comparison with different CVIs is done to narrow down the most effective way to cluster AIS data to find information on port infrastructure.
 • Mynttinen, Sonja (2023)
  Ranskalainen Jean-Michel Bismut esitteli vuonna 1973 stokastisen version niin kutsutusta Pontryagin maksimiperiaatteesta käyttäen ensimmäisenä takaperoisia stokastisia differentiaaliyhtälöitä lineaarisessa tapauksessa. Seuraava harppaus TSDY:n tutkimisessa tapahtui kun kiinalainen Peng Shige ja ranskalainen Ètienne Pardoux julkaisivat vuonna 1990 artikkelin takaperoisten stokastisten differentiaaliyhtälöiden yleisestä teoriasta. Tutkimus keskittyi tuolloin jatkuva-aikaisiin yhtälöihin, ja diskreettiaikaisia yhtälöitä tarkasteltiin lähinnä apuvälineenä simuloimaan ja approksimoimaan jatkuva-aikaisia yhtälöitä. Tammikuussa 2010 ilmestyneessä artikkelissa Samuel N. Cohen ja Robert J. Elliott tarkastelevat diskreettiaikaisia yhtälöitä sinänsä, ei approksimoinnin välineenä. Vuonna 2018 julkaistussa artikkelissa edellä mainitut Cohen ja Elliott yhdessä Tak Kuen Siun kanssa esittelevät Malliavin laskennan sovelluksia takaperoisiin stokastisiin differenssiyhtälöihin liittyen diskreettiaikaisessa binomimallissa. Tässä työssä esittelen takaperoisten stokastisten differenssiyhtälöiden, lyh. TSDY, teoriaa ja lyhyesti myös stokastisen kontrollin teoriaa. Lähden liikkeelle perusteista; toisen luvun aluksi esittelen sigma-algebran, mitallisen avaruuden, mitallisen kuvauksen, mitan ja mitta-avaruuden käsitteet. Näiden avulla on helppo määritellä todennäköisyysteorian käsitteet todennäköisyysmitta, todennäköisyysavaruus ja satunnaismuuttuja. Siirryn odotusarvon pariin ja yritän hahmotella ajatusta siitä että odotusarvo on aina integraali, myös diskreetissä tapauksessa. Ehdollisen odotusarvon määrittelen Hilbertin avaruuden ortogonaaliprojektiona, luvun päätteeksi määrittelen martingaalin käsitteen. Kolmannessa luvussa käyn läpi arbitraasin käsitteen, ja määrittelen sitä varten salkun, strategian ja omavaraisen strategian käsitteet. Käyn läpi myös martingaalimitan ja binomimallin käsitteet ja lasken esimerkiksi erään riskineutraalin todennäköisyyden. Neljännessä luvussa käyn lyhyesti läpi TSDY:n historiaa ja esittelen olemassaolo- ja yksikäsitteisyyslauseen ja vertailuteoreeman. Lisäksi näytän miten TSDY:tä voi käyttää option arvostukseen, sitä varten näytän myös mitanvaihdon näille yhtälöille. Luvun lopuksi tarkastelen vielä niin kutsuttua ajurifunktiota useampitilaisessa viitekehyksessä ja esittelen epälineaarisen odotusarvon käsitteen. Viimeisessä luvussa kirjoitan myös hieman stokastisesta kontrollista ja käyn lyhyellä esimerkillä läpi näiden liitoskohtaa.
 • Viitikko, Tanja (2023)
  Pathogens are everywhere in nature, so organisms have developed various defense mechanisms in order to defend themselves against the pathogens. Two of the defense mechanisms are known as resistance and tolerance. Resistance describes the host's ability to avoid being infected by the pathogen, while tolerance describes the host's ability to reduce the fitness loss caused by the infection. We assume that investing into resistance reduces the transmission rate of the pathogens and investing into tolerance reduces the host's virulence. Developing the defense mechanisms is costly to the host. In this thesis, we assume that the resources invested into resistance and tolerance are taken away from the host's fecundity. The independent but simultaneous evolution of resistance and tolerance is modeled with an SIS model. The model is studied with the methods of adaptive dynamics. We concentrate on finding continuously stable strategies, which serve as the evolutionary end points for the population. We study the varying ecological parameters to determine which strategies are optimal for the host in different environments. We find that for low values of transmission rate, the hosts favor resistance over tolerance. When the transmission rate increases, resistance is traded for tolerance and the host benefits more from high tolerance. Low values of virulence result in tolerance being favored over resistance. Increasing virulence leads to a change in the defense mechanism as for high values of virulence investing into resistance is more beneficial to the host. The same holds for recovery rate, as tolerance is favored for low values of recovery rate and changed for resistance when the recovery rate increases. Patterns and associations between resistance and tolerance are also studied. Positive correlation between resistance and tolerance is found with low values of transmission rate, low and high values of virulence and high values of recovery rate. Resistance and tolerance correlate negatively with high values of transmission rate, intermediate values of virulence and low values of recovery rate.
 • Franzon, Lauri (2023)
  The oxidation mechanisms of atmospheric organic compounds are an important puzzle piece for many atmospherically relevant topics, including but not limited to air quality and climate change. One poorly understood step in this oxidation process is peroxy radical recombination, in some conditions the most important sink reaction for peroxy radicals, which are formed in abundance due to gas phase reactions in the lower troposphere. After a few initial steps, the peroxy radical recombination reaction results in the ejection of O_2 leaving behind a pair of alkoxy radicals in close proximity. This reactive complex has three known reaction pathways: Hydrogen shift forming an alcohol and a carbonyl compound, radical recombination forming a ROOR dimer, and diffusive break-up forming two free alkoxy radicals. In this thesis, alkoxy bond scission followed by radical recombination resulting in the formation of a ROR is proposed as a fourth reaction pathway. To test the hypothesis, computational chemistry was used to determine alkoxy bond scission rates for radicals of atmospheric significance, and gas-phase oxidation experiments were realized on three peroxy radical precursor molecules to look for signs of ROR formation. More precisely, the Eyring equation was used to calculate the rate of alkoxy bond scission on a potential energy surface determined using density functionals, with corrections to electronic energy using coupled-cluster calculations. In the experiments, liquid phase alkenes were vaporized, and oxidized by O_3 in the gas phase, resulting in peroxy radical formation, after which the possible dimers were detected using a NO_3^- -atmospheric pressure chemical ionization time-of-flight mass spectrometer. A highly oxidized radical reaction partner was present in the chamber to improve the detectability of the formed dimers. The combined results of these two approaches suggest that the reaction pathway is possible in standard atmospheric conditions and may thus be important for a number of peroxy radicals.
 • Ward, Matthew David (2023)
  Black carbon is an aerosol that is a product of incomplete combustion, the main sources are anthropogenic, such as internal combustion engines and burning of biomass. It is ideally absorbing across the visible light spectrum. Carbonaceous aerosols have a range of negative effects such as lung diseases in the local population and radiative force on the Earth. Therefore it is important to determine not only the concentration of these aerosol particles but also identify their sources. Typical measurement methods for monitoring of aerosols involves instruments employing a filter based technique such as an aethalometer. The major drawbacks to such instruments are that the time resolution is in the order of some minutes and some form of correction factors must be applied depending variations such as the time of year the measurement and differing compositions of carbonaceous aerosols based on locality. A 3 wavelength cantilever enhanced photoacoustic spectroscopy instrument was developed during this work to detect the absorption of these particles across the visible range. The benefits of using cantilever enhanced photoacoustic spectroscopy are a time resolution in the order of seconds rather than minutes and that no correction factor is required for the measured absorption value for the particles. In this thesis it is demonstrated that multi-wavelength photoacoustic spectroscopy can be used for measuring black carbon aerosols and the information obtained can be used estimate the source of those particles.
 • Dehqanzada, Rohafza (2023)
  Radium (Ra) is a naturally occurring radioactive metal, which is formed by the decay of uranium-238 and thorium-232 in the environment. In nature, radium occurs at trace levels in virtually all water, soil, rock and plants. 226Ra-, 228Ra, 224Ra, and 223Ra-isotopes are the most common isotopes of radium, and all isotopes are radioactive. The aim of the work was to study the behavior of radium in nature. In general, radium isotopes with variable activity concentrations in water and solid samples such as soil, and sediment can be measured with alpha- or gamma spectrometry or liquid scintillation counting (LSC). In this work, the measurements were done using gamma spectrometry with a Ge-detector, which is a semiconductor detector made of germanium. In addition, a very low level liquid scintillation spectrometer (Quantulus 1220) was also used. The determination of the PSA value (Pulse Shape Analysis) was successful and was determined experimentally with a Ra-226 standard sample. The activity of the Ra-226 standard sample obtained with Ge detectors was almost of the same order of magnitude as both theoretically and experimentally determined activities. The determined Ra-226 activities in water samples with gamma spectrometry were in good agreement with the activities obtained by LSC using α/β-discrimination
 • Malkki, Jaakko (2023)
  Microservice architecture is a software architecture style that has gained popularity in the last decade. Microservice architecture applications consist of multiple smaller microservices, which can be developed, tested and deployed independently. Testing the whole microservice application at system-level has been difficult for various reasons, such as that the services might use different technologies or the amount of services makes the system complex. The goal of this thesis is to study typical challenges in microservice testing and address them by developing a prototype of a tool for system-level testing of microservice applications. This thesis presents a prototype of a tool for microservice testing that focuses on making the test code and configuration reusable. Reusability allows creating new tests easily, because it is common for tests to share many parts. The tool uses Docker for running the microservices, which makes it agnostic to the technologies used by the services as long as they can be containerized. The tool is then used to test a real microservice application to validate that it is usable in practice. It is shown that the tool mostly fulfills its requirements and that it provides a good base for further development and studies.
 • Rahikainen, Tintti (2023)
  Machine learning operations (MLOps) tools and practices help us continuously develop and de- ploy machine learning models as part of larger software systems. Explainable machine learning can support MLOps, and vice versa. The results of machine learning models are dependent on the data and features the models use, so understanding the features is important when we want to explain the decisions of the model. In this thesis, we aim to understand how feature stores can be used to help understand the features used by machine learning models. We compared two existing open source feature stores, Feast and Hopsworks, from an explainability point of view to explore how they can be used for explainable machine learning. We were able to use both Feast and Hopsworks to aid us in understanding the features we extracted from two different datasets. The feature stores have significant differences, Hopsworks being a part of a larger MLOps platform, and having more extensive functionalities. Feature stores provide useful tools for discovering and understanding the features for machine learning models. Hopsworks can help us understand the whole lineage of the data – where it comes from and how it has been transformed – while Feast focuses on serving the features consistently to models and needs complementing services to be as useful from an explainability point of view.
 • Kemppainen, Deniz (2023)
  The Arctic is warming approximately four times as fast as the rest of the planet, and the current and future changes may have drastic effects on the entire globe. However, the detailed processes of the Arctic climate have been studied to a small extent due to the remote and hard-to-reach location, and the representation of the Arctic in climate models has been inadequate. There are many uncertainties in climate models, and significant uncertainties concern aerosol-related information. Atmospheric aerosols have a large, yet not entirely understood and quantified effect on the climate. Aerosols affect the Earth’s radiative balance by scattering and absorbing incoming radiation, and they play a significant role in the cloud formation process. In order to improve the representation of the Arctic in climate models and tackle the unsolved questions about the Arctic atmosphere, sea ice, ocean, biogeochemistry and ecosystem, a one-year-long expedition called Multidisciplinary drifting Observatory for the Study of Arctic Climate (MOSAiC) was conducted in the central Arctic between September 2019 and October 2020. As secondary aerosol formation (new particle formation) produces more than 50% of the atmospheric cloud condensation nuclei, and iodic acid has been identified to be a significant compound for new particle formation in the Arctic pristine environments, the iodic acid concentrations during the full-year MOSAiC expedition was investigated. The main research objective was to quantify the seasonal cycle of iodic acid in the Arctic. The correlation with temperature, solar radiation and ozone were also studied. Together with ice dynamics, sea ice thickness and air mass back trajectory simulations, the possible sources of measured iodic acid were investigated. The participation in forming new particles was also studied. The measured iodic acid concentrations varied between 1e4 and 4e7 molecules/cm3 with a detection limit of 1.22e5 molecules/cm3, and the concentrations were in the same range with measured earlier in the Arctic. The highest concentrations were measured in April. An increased correlation of iodic acid concentration with temperature and radiation was observed during spring, and an anticorrelating trend was observed between iodic acid concentration and ozone during the period of high iodic acid, implying that iodic acid is partially responsible for ozone depletion in the arctic. Comparison with particle data showed that iodic acid concentrations measured during MOSAiC were sufficient to take part in the new particle formation. However, nucleation was not observed during the highest iodic acid concentration period in April.
 • Holopainen, Markus (2023)
  Context: Over the past years, the development of machine learning (ML) enabled software has seen a rise in popularity. Alongside this trend, new challenges have been identified, such as growing concerns about the use, including the ethical concerns, of ML models, as misuse can lead to severe consequences for human beings. To alleviate this problem, more comprehensive model documentation has been suggested, but how can that documentation be made part of a modern, continuous development process? Objective: We design and develop a solution, which consists of a software artefact and its surrounding process, which enables and moderates continuous documentation of ML models. The solution needs to comply with the modern way-of-working of software development. Method: We apply the design science research methodology to divide the design and development into six separate tasks, i.e., problem identification, objective definition, design and development, demonstration, evaluation, and communication. Results: The solution uses model cards for storing model details. These model cards are tested automatically and manually, forming a quality gate and ensuring integrity of the documentation. The software artefact is implemented in the form of a GitHub Action. Conclusion: We conclude that the software artefact supports and assures proper model documentation in the form of a model card. The artefact allows for customization by the user, thereby supporting domain-specific use cases.
 • Höglund, Milla (2023)
  Tämän tutkielman tarkoituksena on tutkia Suomen Tiedekoulu Oy:n robotiikkakerhojen kävijöiden käsitystä matematiikan tarpeellisuudesta ja sitä, että huomaavatko he itse käyttävänsä ja tarvitsevansa matematiikkaa. Robotiikkakerhoissa tiedekoululaisten käytössä ovat legot ja niiden kautta matematiikan tarpeellisuus on nähtävissä esimerkiksi ongelmanratkaisussa ja laskennallisuudessa. Aiempien tutkimusten perusteella kouluissa opetettava matematiikka eroaa arkielämässä tarvittavasta matematiikasta. Näiden tutkimuksien mukaan lisäksi koulumaailmassa ei tarpeeksi korosteta sitä, mihin matematiikkaa tarvitaan myöhemmin elämässä. Tutkimukseen osallistuneet henkilöt olivat Suomen Tiedekoulu Oy:n robotiikkakerhojen kävijöitä neljästä eri tason robotiikkakerhosta Helsingin alueella. Vastauksia tutkimukseen saatiin 20 kappaletta. Tutkimus toteutettiin Google Forms-kyselyllä tiedekoululaisten saapuessa harrastekerralle. Tutkimus sisälsi kyselyn lisäksi toiminnallisen tehtävän, jossa tiedekoululaiset pääsivät rakentemaan legoilla ohjeiden mukaisen rakennelman. Tiedekoululaiset kokivat matematiikan tarpeellisena ja osasivat antaa myös esimerkkejä, joissa itse tarvitsivat matematiikkaa. Lisäksi vastaukset olivat positiivisia sen suhteen, että matematiikkaa tarvitaan myös koulun ulkopuolella. Tiedekoululaiset huomasivat käyttävänsä matematiikkaa tehdessään tutkimuksen toiminnallista tehtävää. Matematiikka nähdään siis tarpeellisena ja hyödyllisenä osana arkea ja elämää.
 • Axelsen Rasmus (2023)
  Luonnontieteiden luonne ja luonnontieteellinen lukutaito ovat olleet pitkään tiedekasvatuksellisia tavoitteita sekä maailmanlaajuisesti että paikallisesti Suomen lukiojärjestelmässä. Tässä tutkielmassa toteutettavalla lukion opetussuunnitelmien perusteiden analyysillä on pyritty selvittämään mahdollistavatko lukion fysiikan ja kemian opetussuunnitelmarakenteet luonnontieteiden luonteen kattavan opetuksen. Tuloksia on vertailtu vuosina 2006 ja 2021 käyttöönotettujen opetussuunnitelmien perusteiden välillä. Analyysimalli perustuu perheyhtäläisyyslähestymistapaan ja edelleen sen pohjalta muodostettuun metakategoriamalliin, jota on täydennetty liittämällä mukaan luonnontieteellisen työskentelyn persoonallista lähtökohtaa ja tiedon faktuaalisuuden päämäärää kuvaavat vastakohtaparit. Tuloksista käy ilmi, että vuosina 2006 ja 2021 käyttöön otettujen lukion opetussuunnitelmien perusteiden välillä on selviä eroja, joiden valossa jälkimmäisessä on havaittavissa edellistä kattavampi näkemys luonnontieteiden luonteen opetuksesta. Fysiikan ja kemian oppiaineiden kognitiivis-episteemisten kokonaisuuksien analyysi osoittaa, kuinka vuonna 2021 käyttöön otettujen opetussuunnitelmien perusteiden aiempaa selkeämpi luonnontieteiden luonteen sisällyttäminen opetuksen tavoitteisiin ei ole johtanut aiheen kannalta olennaisen luonnontieteellisen menetelmän kuvauksen sisällyttämiseen opetussuunnitelmien perusteisiin. Sosiaalis-insitutionaalisten kokonaisuuksien analyysi osoittaa, kuinka fysiikan tavoitteet ovat selvästi kemiaa monipuolisemmat sosiaaliselta kannalta tarkasteltuna.
 • Siivonen, Mikael (2023)
  Tässä opinnäytetyössä tarkastelen luokkahuoneen ulkopuolisia oppimisympäristöjä lukion maantieteen opetuksessa. Tutkielmassani olen kiinnostunut selvittämään luokkahuoneen ulkopuolisen opetuksen toteuttamiskeinoja, fyysisiä oppimisympäristöjä, käytettyjä opetusmenetelmiä sekä erilaisten oppimistavoitteiden saavuttamista. Lisäksi selvitän niitä syitä, jotka toimivat haasteina ja esteinä luokkahuoneen ulkopuolisessa opetuksessa. Oppimisympäristön määritteleminen ei ole täysin yksiselitteistä ja jopa aiheen terminologia vaihtelee riippuen siitä, missä yhteydessä aiheesta keskustellaan. Selkeyden vuoksi käytän tutkielmassani ainoastaan termiä oppimisympäristö. Toinen keskeinen käsite tutkielmassani on oppiminen, jota avaan tekstissäni monesta eri näkökulmasta. Viimeisenä käsitteenä esittelen lukion maantieteen, jota tarkastelen opintojen rakenteen sekä oppiaineen nykyaseman kautta. Laadullinen maisteritutkielmani on empiirinen kyselytutkimus, jonka aineisto on kerätty lukion maantieteen opettajilta sähköisellä kyselylomakkeella. Kyselylomakkeella tavoiteltiin opettajia, jotka ovat opettaneet lukion maantiedettä luokkahuoneen ulkopuolisissa oppimisympäristöissä. Tutkimusaineisto analysoitiin pääsääntöisesti laadullisin menetelmin teemoittelua hyödyntämällä. Tulosten mukaan luokkahuoneen ulkopuolisia oppimisympäristöjä hyödynnetään lukion maantieteessä monipuolisesti ja vastauksissa tuli esiin niin luonnontilaisia, kaupunkimaisia kuin ihmisen ja luonnon vuorovaikutuksenkin luomia ympäristöjä. Opetuksessa hyödynnetyt opetusmenetelmät liittyvät vahvasti ympäristön tutkimiseen ja tulkintaan, tiedon keruuseen sekä tutkimuksen teon harjoitteluun. Opetetuissa aiheissa on paljon vaihtelua. Lukion maantieteen opetusaiheiden ja -tavoitteiden laajuus tulikin vastauksissa vahvasti esille. Luokkahuoneen ulkopuolisten oppimisympäristöjen nähdään vaikuttavan oppimiseen yksimielisesti positiivisella tavalla. Oppimisympäristöjen hyödyntämisen mainittiin lisäävän vaihtelun ja konkretian myötä opiskelijoiden mielenkiintoa opetettavia aiheita ja yleisesti oppiainetta kohtaan. Tärkeimmiksi haasteiksi ja esteiksi luokkahuoneen ulkopuoliselle opettamiselle mainittiin ajalliset ja taloudelliset resurssit sekä oppimisympäristöjen huono saavutettavuus.
 • Karhu, Maiju (2023)
  Bioklimaattinen mallinnus on keskeinen biogeografinen menetelmä, jolla tutkitaan lajilevinneisyyden ja ilmaston välistä yhteyttä. Tutkimuksessa tarkasteltiin, kuinka hyvin lämpö- ja kosteusolosuhteita kuvaavat bioklimaattiset muuttujat selittivät tundran putkilokasvilajien levinneisyyttä kahdella mittakaavatasolla ja mitkä muuttujat olivat suhteellisesti tärkeimpiä eri lajeille. Lisäksi tarkasteltiin muuttujien alueellista vaihtelua. Biogeografinen tutkimus on erityisen tärkeää tundralla – esimerkiksi Suomen tunturipaljakan putkilokasvilajeista 16 % on uhanalaisia, ja tämän luvun odotetaan kasvavan ilmaston lämpenemisen myötä. Tutkimus sijoittui Mallatuntureiden ja Ailakkavaaran alueille Luoteis-Lappiin. Mallinnettavia putkilokasvilajeja oli 26, joista kahdeksan on arktis-alpiinisia ja muut boreaalisia. Bioklimaattisia muuttujia johdettiin kahdesta ilmastoaineistoista: hienon mittakaavan mikroilmastoaineistosta sekä mesomittakaavan sääasemien mittauksista interpoloidusta aineistosta, joka kuvaa makroilmastollisia olosuhteita. Bioklimaattisten muuttujien alueellista vaihtelua tutkittiin karttatarkastelun avulla ja aineistojen erojen tilastollista merkitsevyyttä arvioitiin tilastollisin tunnusluvuin. Malleja rakennettiin kolmella menetelmällä: yleistetyt lineaariset ja addittiviset mallit sekä yleistetyt luokittelupuut. Mikroilmastomallien muuttujia olivat kasvukauden lämpöolosuhteita kuvaava tehoisa lämpösumma, talven olosuhteita kuvaava helmikuun minimilämpötila ja kesän kosteusolosuhteita kuvaava heinäkuun maaperän kosteus. Makroilmastomalleissa oli muuttujina lämpösumma, helmikuun minimilämpötila ja kesän sademäärä. Mallien suorituskykyä arvioitiin AUC-arvojen avulla ja muuttujien tärkeydet selvitettiin yleistetyt luokittelupuut -menetelmällä. Hienon mittakaavan bioklimaattiset muuttujat kuvasivat selkeästi tarkemmin lämpö- ja kosteusolosuhteiden alueellista vaihtelua lyhyillä etäisyyksillä kuin karkeamman mittakaavan muuttujat. Eri mittakaavojen muuttujien erot olivat myös tilastollisesti merkitseviä. Vaikka bioklimaattisten mallien suorituskyky oli keskimäärin heikko, mikroilmastomallien AUC 0,69 oli korkeampi kuin makroilmastomallien AUC 0,63. Ero suorituskyvyssä oli siis tilastollisesti merkitsevä. Mikroilmastomallit selittivät paremmin yksittäisten putkilokasvilajien levinneisyyttä kuin makroilmastomallit, sillä suorituskyvyltään hyviä tai erinomaisia malleja oli enemmän. Alle puolelle lajeista suhteellisesti tärkein bioklimaattinen muuttuja oli sama eri mittakaavoilla. Tehoisa lämpösumma oli tärkein muuttuja useimmille arktis-alpiinisille ja boreaalisille lajeille karkeammassa mittakaavassa, kun taas heinäkuun keskimääräinen maaperän kosteus oli tärkein muuttuja useimmille arktis-alpiinisille lajeille hienossa mittakaavassa. Tehoisa lämpösumma oli tärkein muuttuja useimmille boreaalisille lajeille myös hienossa mittakaavassa. Tutkimuksen perusteella tundran mikro- ja makroilmastolliset lämpö- ja kosteusolosuhteet eroavat merkittävästi toisistaan, millä on merkitystä esimerkiksi lajien suojelusuunnittelua kehitettäessä ilmaston lämmetessä. On tärkeää huomioida, millaisia ilmasto-olosuhteita bioklimaattisten mallien aineistot kuvaavat, kun tutkitaan tundran putkilokasvilajien suhdetta ympäristöönsä hienossa mittakaavassa.