Skip to main content
Login | Suomeksi | På svenska | In English

Browsing by Subject "järjestelmien testaus"

Sort by: Order: Results:

  • Katila, Nina (2020)
    Tutkielmassa tarkastellaan tieteellisen tutkimuksen ja ammattikirjallisuuden pohjalta keinoja ja näkökohtia tietojärjestelmien integraatiotestauksen automatisointiin. Tutkimusmetodologiana on tapaustutkimus (Case Study). Tutkimuksen tapausympäristönä on eduskunnan lainsäädäntötyön tietojärjestelmien välisen integraatiotestauksen automatisoinnin edellytykset ja eri toteutusvaihtoehdot. Tutkielmaa varten tietoa on kerätty eduskunnan tietojärjestelmien dokumentaatiosta sekä eduskunnan tietojärjestelmien asiantuntijoilta. Eduskunnan integraatiotestauksen työnkulut ja testauksen haasteet perustuvat havaintoihin, joita on tehty osallistumalla eduskunnan integraatiotestaukseen noin vuoden ajan. Automatisointivaihtoehtojen analysointi ja evaluointi perustuvat jatkuvaan yhteistyöhön eduskunnan lainsäädäntötyön tietojärjestelmien ja integraatiojärjestelmän asiantuntijoiden kanssa. Eduskunnan lainsäädäntötyön tietojärjestelmät ovat toiminnallisesti ja hallinnollisesti itsenäisiä sekä toteuttajiltaan, toteutukseltaan ja iältään erilaisia. Koska itsenäisten järjestelmien ohjelmakoodi ei ole järjestelmien välillä saatavilla, on integraatiotestauksen automatisoinnin ratkaisun perustuttava järjestelmien käyttöliittymien kautta saavutettavaan koodiin. Tutkimuksessa havaittiin, että ohjelmistorobotiikan (Robotic Process Automation, RPA) avulla voidaan jäljitellä eduskunnan testaajien järjestelmien käyttöliittymien kautta suorittamaa integraatiotestausta. Tutkimuksessa havaittiin, että testauksen automatisointiin ja ohjelmistorobotiikkaan soveltuvan automatisointikehyksen avulla on mahdollista automatisoida eduskunnan tietojärjestelmien integraatiotestaus. Ohjelmistorobotiikalla integraatiotestit saadaan suoritettua manuaalista testausta merkittävästi nopeammin ja vähemmillä resursseilla. Käyttöliittymiin perustuvan testausautomaation merkittävin haittapuoli on testien ylläpidon kustannukset. Modulaarisen avainsanapohjaisen automatisointikehyksen avulla voidaan tietojärjestelmien automatisoituja testejä ja niiden osia käyttää uudelleen integraatiotestauksen automatisoinnissa ja näin säästää kustannuksissa.