Skip to main content
Login | Suomeksi | På svenska | In English

Browsing by Subject "sähköinen ylioppilastutkinto"

Sort by: Order: Results:

  • Rissanen, Jenna-Julia (2020)
    Tavoitteet. Tutkimuksen tavoitteena on selvittää, millaisia muutoksia matematiikan ylioppilaskoe on kokenut kokeen muututtua sähköiseen muotoon. Tutkimuksessa on käytetty kolmen peräkkäisen suorituskerran kokeita, kevät 2019 – kevät 2020. Sähköistymisen lisäksi tutkitaan rakenteellisia muutoksia ja kokeen tehtävätyyppien muutoksia. Tutkimuksen tavoite on koota muutokset yhteen, ja selittää muutoksia aiheeseen perehtyneiden asiantuntijoiden kommenttien avulla. Menetelmät. Tutkimuksessa on käytetty sekä kvalitatiivisia että kvantitatiivisia tutkimusmenetelmiä. Kvantitatiivinen osuus tutkimuksesta liittyy ylioppilastutkintolautakunnan tilastojen tulkitsemiseen. Pääosin muu tutkimuksen osuus on kvalitatiivista tutkimusta, jolla pyritään ymmärtämään muutosten syitä. Tutkimuksessa ei ole kerätty haastattelumateriaalia, vaan asiantuntijoiden kommentteja on kerätty eri lähteistä. Tulokset ja johtopäätökset. Matematiikan ylioppilaskoe on kokenut selkeitä muutoksia sähköistymisen myötä. Muutokset eivät liity pelkästään koeympäristöön tai kokeen rakenteeseen, vaan myös kokeen vaativuuteen ja sen tavoitteisiin. Rakenteelliset muutokset ja koeympäristön siirtyminen sähköiseen muotoon ovat varmasti selkeimmät muutokset. Erityisesti pitkän matematiikan kokeessa on ollut täysin tarkoituksellista, että koe on ollut hieman vaikeampi ja se on testannut kokonaisvaltaisemmin kokelaiden kykyä soveltaa matematiikan menetelmiä ja käsitteitä. Sekä pitkässä että lyhyessä oppimäärässä on myös korostettu arkipäiväisten ilmiöiden ja tilanteiden ymmärtämistä.