Skip to main content
Login | Suomeksi | På svenska | In English

Browsing by Subject "totaalivariaatio regularisointi"

Sort by: Order: Results:

  • Koskela, Olli (2012)
    Röntgentomografia, (computed tomography, CT) on laajasti sovellettu työkalu lääketieteessä. Kreikan kielen tomos tarkoittaa siivun leikkaamista. Röntgensäteiden avulla kohteesta voidaan mitata poikkileikkauksen yli viivaintegraalit. Tämän Radon muunnoksen avulla voidaan laskennallisesti määrittää poikkileikkauksen rakenne. Tässä työssä lähestytään kahta ongelmaa CT-kuvantamisessa: metalliartifaktien pois- toa ja kuvan rekonstruointimenetelmiä. MAR (metal arfifact reduction) -algoritmien kehittäminen ja teollisessa tuotannossa olevat sovellukset ovat keskittyneet filtered back-projection (FBP) tekniikan soveltamiseen kuvan rekonstruoinnissa. Tutkimuksen tavoite oli verrata rekonstuktiomenetelmiä metallia sisältävissä kuvissa ja tutkia kuinka algo ritmit toimivat Tikhonovin regularisointia tai totaalivariaatioregularisointia käyttäen. Tutkimuksessa verrattiin kolmea metalliartifakteja vähentävää MAR-algoritmia numeerista simuloinnin ja reaalidatan avulla. MAR algoritmit olivat interpolointi lineaarisesti (LI) ja Dirichlet’n raja-arvo-ongelman (DDISC) avulla sekä MDT, joka yhdistää sinogrammien muokkausta ja lineaarista interpolointia. Tikhonovin regularisointi osoittautui toimimattomaksi sekä simulaatioissa että reaalidatan yhteydessä. ATV tuotti reaalidatan ja harvan kulman simuloinneissa vähemmän artifakteja. Tuloksella on merkitystä röntgenannoksen vähentämiseksi potilastutkimuksessa. MAR-algoritmit jakautuivat kahteen: MDT toimi paremmin harvan kulman simuloinneissa, LI sekä DDISC paremmin kun mittauskulmia on enemmän. Raja on noin 50 mittauskulmaa. Reaalidatan kanssa 60 ja 120 mittauskulmalla MAR-algoritmien suoriutumisissa ei ollut selkeitä eroja.