Skip to main content
Login | Suomeksi | På svenska | In English

Browsing by Subject "ultrasonic cleaning"

Sort by: Order: Results:

  • Tommiska, Oskari (2021)
    Työssäni tutkin mahdollisuutta käyttää akustista ajankääntömenetelmää (time-reversal) teollisen ultraäänipuhdistimen puhdistustehon kohdentamiseen. Akustisella ajankääntömenetelmällä pystytään kohdistamaan painekenttä takaisin alkuperäiseen pisteeseen, tallentamalla ko. pisteestä lähetetyt painesignaalit akustisilla antureilla (etusuunta) ja lähettämällä ne takaisin ajassa käännettyinä (takasuunta). Tässä työssä tutkitun kohdentamismenetelmän perusteena toimii elementtimenetelmällä toteutettu simulaatiomalli, jossa sekä ultraäänipuhdistin, että puhdistettava järjestelmä oli mallinnettu tarkasti. Simulaatiomallin avulla voitiin puhdistettavasta alueesta valita mielivaltainen piste johon halutaan kohdentaa puhdistustehoa. Simuloidun etusuuntaisen ajon tuloksena tuotetut signaalit tuotiin ulos mallista ja takasuuntainen ajo suoritettiin kokeellisessa ympäristössä käyttäen simuloituja signaaleja. Työssä esitetään vertailu simuloidun ja kokeellisen ajankääntömenetelmään perustuvan kohdentamisen tuloksista ja osoitetaan, että simuloiduilla signaaleilla on mahdollista kohdentaa akustista tehoa ennalta valittuun mielivaltaiseen pisteeseen. Lisäksi työssä esitetään analyysi anturien määrän vaikutuksesta kohdentamiskykyyn, tarkastellaan ultraäänipuhdistimen avaruudellista kohdentamiskykyä sekä vahvistetaan simulaatioissa tehdyn lineaarisen oletuksen paikkansapitävyys.