Skip to main content
Login | Suomeksi | På svenska | In English

Browsing by Author "Åberg, Klaus"

Sort by: Order: Results:

  • Åberg, Klaus (2024)
    Kansainvälisessä verotuksessa pidetään lähtökohtana, että kiinteän omaisuuden sijaintivaltiolla on kiinteästä omaisuudesta saatuun tuloon. Tuloverolaki on jo pidempään sallinut verotusoikeuden rajoitetusti verovelvollisen saamasta luovutusvoitosta kiinteän omaisuuden välittömän luovutuksen tilanteessa. Kiinteän omaisuuden välillisestä luovutuksesta saadun luovutusvoiton verotusoikeus on kuitenkin ollut hyvin rajallista, kunnes TVL 10 §:n 10 a kohta astui voimaan vuoden 2023 maaliskuussa. TVL 10 §:n 10 a kohdan voimaan astumisen myötä tuloverolaki sallii kattavan verotusoikeuden erilaisten oikeudellisten muotojen kautta tapahtuvien kiinteän omaisuuden ja kiinteistöön kohdistuvien oikeuksien välittömistä ja välillisistä luovutuksista saatavista voitoista. Tuloverolain lisäksi Suomen verotusoikeuteen vaikuttavat myös verosopimukset. Verosopimukset voivat rajoittaa Suomen sisäiseen lainsäädäntöön perustuvaa verotusoikeutta, mutta ne eivät voi laajentaa sitä. Suomen verosopimusten määräykset kiinteän omaisuuden välillisestä luovutuksesta saatavasta voitosta ovat melko heterogeenisia, joten Suomen verotusoikeus kiinteän omaisuuden välillisestä luovutuksesta saatavasta voitosta vaihtelee verosopimuskohtaisesti. TVL 10 §:n 10 kohdan muutoksen yhteydessä Suomi perui monenvälisen yleissopimukseen 9 artiklaan tehdyn varauman, mikä on joissakin verosopimustilanteissa laajentanut Suomen verotusoikeutta kiinteän omaisuuden välillisestä luovutuksesta saatavasta voitosta. Toistaiseksi kuitenkin monet Suomen verosopimuksista rajoittavat Suomen verotusoikeutta etenkin tiettyjen oikeudellisten muotojen kautta tapahtuvista kiinteän omaisuuden välillisistä luovutuksista. Lisäksi EU-oikeuden etusijaperiaatteesta seuraa, että EU-oikeuden perusvapaudet vaikuttavat Suomen verotusoikeuteen. EU-oikeus estää Suomen verotusoikeuden niissä tilanteissa, joissa luovutusvoiton saajana on sellainen ulkomainen toimija, joka rinnastuu suomalaiseen verovapaaseen toimijaan. Tutkielmassa pyritään selvittämään Suomen verotusoikeuden laajuutta Suomessa sijaitsevan kiinteän omaisuuden välillisestä luovutuksesta huomioiden Suomen sisäinen lainsäädäntö, Suomen tuloverosopimukset ja EU-oikeus. TVL 10 §:n 10 a kohdan mukana tuoma laajentunut verotusoikeus ulottuu myös sellaisiin tilanteisiin, joissa verotusvaateen toteutuminen saattaa törmätä käytännön ongelmiin. Nämä ongelmat saattavat liittyä verovalvonnan vaikeuteen, veron perinnän vaikeuteen ja verovelvollisten epätietoisuuteen omasta verovelvollisuudestaan. Tutkielmassa pyritään selventämään mihin tilanteisiin nämä käytännön ongelmat liittyvät ja mistä ne johtuvat.